Híreink

Katonadolgok - A (hon)védelem vezetése

2014-02-21 16:45
-A +A

Korábbi cikkeimben a közigazgatás jó néhány szakterületén érintettem a vezetés kérdését, követelményeit. Röviden be is fejezhetném mondanivalómat avval, hogy mindezeket össze kell hangolni.

Sajnos nem ilyen egyszerű a helyzet!

Már a felvetett gondolatok sem közelítik meg a teljességet. Néhány kiválasztott ágazat tevékenységének éppen csak a felületét érintettem. A felsoroltak és a nem említettek valós honvédelmi kötelezettségeinek elemzéséhez is komoly apparátusra, kutató munkára lenne szükség. Ha megszületne az elmélet, hol van még a megvalósítás, a feltétel-rendszer!?

Márpedig a honvédelem – profán példával a gépjármű biztosításhoz hasonlóan – nemzetünk „kötelező biztosítása”.

Lehet latolgatni, takarékoskodni, megéri- nem éri meg, gazdaságos- nem gazdaságos, lesz konfliktus-nem lesz, és ki tudja még milyen kifogásokat találni, de nem törődni vele, figyelmen kívül hagyni  bűnös cselekedet.

Mit látunk a valóságban? A honvédelem, mint össz-társadalmi tevékenység a perifériára szorult. Építése, fejlesztése, sajnos még gondolatisága is a maradvány elvre építve kap támogatást.

A költségvetési kérdésen túl nézzünk egy kicsit közelebbről a szakágak munkájába. A gazdaságirányítás, a területfejlesztés, az oktatás, az egészségügy és sorolhatnám az államigazgatás majd’ minden szegmensét, el van foglalva saját gondolataival, eredményességi mutatóival, nem tekinti saját munkájának, feladatának a honvédelmet. Ha ez mégis valamilyen kényszer hatására előfordul, szigorú árat szab a honvédelmi tárcának. /Lásd.: Debreceni katonai középiskola fenntartásához a HM ad támogatást./ Jól tessék érteni, a saját tárca költségvetésébe nem tervez honvédelmi célú kiadást – mondván nem az Ő feladata – fizesse a HM tárca!

Lehet így is, fordítva gondolkodni, de akkor már a tervezés időszakában minden tárca, ágazat tervezze, forintosítsa honvédelmi feladatait, adja át a fő koordinátor, a HM részére. A központi költségvetés oda biztosítsa az anyagiakat. Azt gondolom, hogy ez már csak technikai kérdés! A lényeg az, hogy az állam „kötelező biztosítási” feladatai, pénzügyi szempontból alátámasztottan, tervezve legyenek!

A nagyobb gondot ott látom – nem mintha a pénzhiány nem lenne elég nagy gond – hogy a honvédelem teljes rendszere szétdarabolt. Mint ahogy’ azt a korábbiakból látjuk – amit alátámaszt a honvédelmi törvény is – hazánkban nincs olyan személy vagy szervezet akiket valamilyen módon ne érintene honvédelmi kötelezettség.

Ugyanakkor az egyes államigazgatási szakágak, törvényekkel körülbástyázott, túlzott autonómiája, szakmai, szervezeti hiányosságai szinte áthághatatlan akadályt gördítenek a prognosztizált konfliktus helyzetek megoldásának tervezése, szervezése és sajnos alkalmanként a végrehajtása elé is. Emiatt alakult ki a katasztrófa helyzetek első napjaiban az a káosz, amikor spontán segíteni akarásból közel 150 fő, több mint 30 szervezet nevében, saját tervei alapján vezetni is akart. Később aztán az objektív szükségletektől kikényszerítve kialakult az a szűkebb csoport akik a legfontosabb döntéseket meghozhatták, de odáig, a legmeghatározóbb időszakban, napokat vesztettünk.

Sok a felesleges párhozamosság is, ami tovább fokozza a zavart. Vannak tervei a HM-nek, a BM-nek, a katasztrófa elhárításnak, a vízügynek, a megyének, a helyi önkormányzatoknak meg még százféle szervezetnek, de a Kolontári védelmi terv mégsem tartalmazta a vörös iszap veszélyforrását.

Sorolhatnám még a 2006. augusztus 20-i katasztrófát; az engedély nélküli, vagy elnéző módon beépített veszélyes területeket; a migráció ellen tett, korántsem hatékony intézkedéseket; a határőrizet lebénítását a dél-szláv polgárháborúk idején; a hatósági jogkörök hiányát gazdasági szervezetekkel szemben. Valamennyi bekövetkezett baj, katasztrófa arra utal, hogy nincs egységes védelmi vezetés.

Példaként a veszély helyzetekre emlékeztetnék az egyik NATO törzs által vezetett gyakorlatra. A papíron beállított polgárháború közepette az egyik zászlóaljunk azt a feladatot kapta, hogy a közeli nagyváros állatkertjéből kitörtek a nagyragadozók. A kérdés így szólt: „Mit tesz a lakosság védelme érdekében?”

A megoldás nem érdekes, csak a szemlélet amit sugall! Minden hadsereg legfontosabb, fő feladata az Őt fenntartó társadalom védelme minden olyan esetben, amikor már a normál béke élet szabályai nem elegendőek a védekezéshez.

Székesfehérvár, 2014. február

Tián József utászezredes

Kapcsolódó cikkek


A honvédelem az állam mindenre kiterjedő „kötelező biztosítása” valamennyi polgára és szervezete részére!
A mostari katamarán daru.
A korábbiakban már leírtam azt a számos fizikai, szellemi, képességbeli, szakmai követelményt, amit a katonai szolgálato
Érdekes szemfényvesztést játszik a magyar Parlament úgy 2-3 évente!

 

A Jobbik frakció növelte ivóvíz automatáinak számát, amivel ennyi műanyag flakont spórolt meg:

 

Ajánlott cikkek

"Azt látjuk, hogy a polgárosodás, a valódi kereszténydemokrácia Magyarországon nem alakult ki, ez nem tartozott a Fidesz valódi céljai közé."
A Jobbik úgy tűnt, próbál ideológia-semlegesen politizálni, szimbolikus ügyeket nem felvetni, az Elvi Nyilatkozat viszont egy határozott, mainstream jobbközép deklaráció.

Eseménynaptár

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
2020 July