Kapcsolat

Adatkezelési tájékoztató koronavírus járvánnyal kapcsolatos telefonos tájékoztató kampánnyal kapcsolatosan

Adatkezelési tájékoztató koronavírus járvánnyal kapcsolatos telefonos tájékoztató kampánnyal kapcsolatosan

 

A Jobbik Magyarországért Mozgalom az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletének 14. cikke szerinti érintetti tájékoztatást a következők alapján teszi meg: 

 

Adatkezelő

Jobbik Magyarországért Mozgalom 

elérhetősége1113 Budapest, Villányi út 20/B.   

e-mail cím: adatvedelem@jobbik.hu  

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

e-mail cím: adatvedelem@jobbik.hu  

 

Adatkezelés leírása

A Kormány a 40/2020. (III.11.) számú kormányrendeletében vészhelyzetet hirdetett ki. 

A rendkívüli vészhelyzetben az Adatkezelő az általa tett javaslatokról, és a lakosságot érintő fontos információkról telefonos kampány segítségével is tájékoztatja a lakosságot. 

Adatkezelés célja

A koronavírus járvány miatt kihirdetett vészhelyzetben a lakosság megfelelő és gyors tájékoztatása az Adatkezelő tevékenységéről, javaslatairól, az általa megtett intézkedésekről

Kezelt adatok köre: telefonszám 

Adatkezelés jogalapja:  

a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, azaz az adatkezelő jogos érdeke 

A jogos érdek megjelölése: 

Az Adatkezelő politikai pártként jogos érdeke, hogy a lakosságot a tevékenységéről tájékoztassa, az általa megtett javaslatokról és intézkedésekről beszámoljon. 

Adattovábbítás

Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat nem továbbítja harmadik fél részére. 

Adatkezelés időtartama: az adatkezelési cél eléréséig, azaz a telefonos kampány végéig, vagy azonnal törlésre kerül, ha az Érintett tiltakozik a telefonszáma ilyen célból történő felhasználása ellen. 

Érintetti jogok

A Jobbik Magyarországért Mozgalom tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet:

  • kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

  • kérheti személyes adatainak helyesbítését,

  • kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását, 

  • tiltakozhat az adatkezelés ellen

  • kérheti személyes adatai törlését, ha azok kezelése Ön szerint jogellenes, vagy az azokkal elérendő célból a Jobbik Magyarországért Mozgalomnak már nincs rá szüksége

 

Adatok forrása

Adatkezelő az adatok nyilvános telefonkönyvből gyűjtötte. 

Felhívjük figyelmét, hogy amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatosan fenti jogait gyakorolni szeretné, úgy azt személyazonosságának igazolását követően jelen vészhelyzetre tekintettel telefonon vagy írásban tegye meg az alábbi elérhetőségeken: 

E-mail cím: adatvedelem@jobbik.hu  

Amennyiben joggyakorlása tekintetében a Párttól 30 napon belül nem kap választ, úgy panaszt intézhet a felügyeleti hatóságnál, amely a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, vagy az illetékes Bíróságnál. 

Jelen adatkezelési tájékoztató 2020. március 27. napjától hatályos 

 

 

Ajánlott cikkek

A kormánynak fel kellene bontania az önfeladó, gazdasági árulással felérő paktumot