Híreink

Autonómiát Székelyföldnek!

2013-10-28 13:15
-A +A

Autonómiát követeltek Székelyföldnek és az összefogás erejét hangsúlyozták az erdélyi magyar politikai szervezetek vezetői vasárnap a Székelyek nagy menetelésén. A tüntetők ragaszkodnak Székelyföld korábban rögzített ideiglenes határaihoz, és ezt népszavazással erősítenék meg. Portálunknak a Kézdivásárhelyen lévő Vona Gábor is nyilatkozott.

Izsák Balázs, a Székelyek nagy menetelését meghirdető Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnöke kijelentette, hogy az idén tízéves SZNT megkerülhetetlen kérdéssé tette a román és magyar politikai vezetők számára a székely autonómia ügyét. Rámutatott, hogy az SZNT az autonómia küzdelem mozgalmi háttereként kidolgozta Székelyföld autonómia statútumát, és jelképet teremtett, a székely zászlót, amely alá föl lehet sorakozni. "Marosvásárhelyen a Székely Szabadság Napján, vagy ma, itt Bereck és Kökös között, arra mutatunk példát az utánunk jövőknek, hogy közösségi összefogással nincsen lehetetlen" - mondta az SZNT elnöke.

Fotó: MTI

Vonulás a háromszéki Réty községből 

Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzet Tanács (EMNT) elnöke üdvözölte az erdélyi magyar politikai szervezetek együttműködését a Székelyek nagy menetelésén, a rendezvény rádióadása által közvetített üzenetében. "Milyen jó, hogyha az erdélyi magyar pártok és szervezetek nem ellenséges vetekedéssel, hanem a közös ügy támogatásában működnek együtt... Nagyon hálás vagyok a Székely Nemzeti Tanácsnak, hogy sikerült egymás mellé gyűjtenie bennünket" - mondta az EMNT elnöke.

Rámutatott, hogy az erdélyi magyarság olyan önrendelkezési jogokért kénytelen saját hazájában demonstrálni, amilyeneket elődei biztosítottak a románoknak, szászoknak és székelyeknek. "Gábor Áron kései utódaiként mi nem ágyúval, nem fegyverrel, hanem békés, demokratikus eszközökkel küzdünk a jövőnkért" - hangoztatta Tőkés László.

Fotó

A román vasút nem indította el a szerelvény, amely Marosfőről 1000-1200 embert vitt volna Uzonba és Kökösre

Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke arról beszélt, hogy a székelység, az erdélyi magyarság nem kíván másokat megfosztani semmitől, de maga akar dönteni saját dolgairól. Emlékeztetett arra, hogy az RMDSZ szervezőként is részt vesz a demonstráción. "A közösségi akaratot kívánjuk fölmutatni, azt, hogy Székelyföldért, Székelyföld jövőjéért egységesen tudunk dolgozni, egységesen tudunk föllépni, és egységesen tudjuk építeni a mi otthonunkat, a mi szülőföldünket" - mondta az RMDSZ elnöke.

Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) elnöke arra figyelmeztette a román hatóságokat, hogy nem lesz béke és nyugalom, amíg az erdélyi magyarság el nem nyeri közösségi jogait és közülük a legfontosabbat, Székelyföld autonómiáját. Úgy fogalmazott, Bukarest hivatalnoki packázással akarja megfélemlíteni az erdélyi magyarságot, de ez nem tántorítja el a közösséget, amely bebizonyította, hogy erejét és akaratát hangosan ki tudja nyilvánítani. "Nemet kiáltani Bukarest álnok szándékára, hogy életidegen és számunkra előnytelen közigazgatási keretbe akar minket terelni, hogy aztán uralkodhasson rajtunk és szétprédálja unokáink jussát. És igent kiáltani saját kipróbált és hasznos rendünkre, az autonóm Székelyföldre. Mert tudjuk, az autonómia a megoldás" - hangoztatta Toró T. Tibor.

kép

kép

Óriási székely zászlót visznek a háromszéki Kökösön

Bíró Zsolt, a Magyar Polgári Párt (MPP) elnöke kijelentette, hogy a székelység nem akar kiszolgáltatottságban és alárendeltségben élni, és soha nem mond le "ősi jussáról", az autonómiáról. Kifejtette: Trianon óta a székelységnek folyamatos román asszimilációs törekvéssel kell szembenéznie, és megmaradása érdekében ezt a folyamatot meg kell állítania. Ezért a székelyek azt követelik, hogy Bukarest tartsa be nemzetközi szerződésben vállalt kötelezettségeit, hiszen, mint mondta, az 1919-es párizsi kisebbségi szerződésben autonómiajogot garantáltak a székelységnek.

Tamás Sándor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség háromszéki szervezetének és a demonstráció helyszínéül szolgáló Kovászna megye önkormányzatának elnöke Székelyföld és Bukarest számára fogalmazott meg üzeneteket. A Székelyföld ne azoké legyen, akik Bukarestbe viszik adóbevételeit, hanem azoké, akik itt termelik meg az anyagi javakat - hangoztatta a politikus. "Mi, székelyek szeretnénk tisztelni azt az országot, ahol élünk, szeretnénk számítani rá, bízni benne. De régi törvény: ha a hatalom azt akarja, hogy tiszteljék, tiszteletreméltónak is kell lennie. És Romániának is tisztelnie kell a székely közösséget" - mutatott rá Tamás Sándor.

kép

A budapesti román nagykövetségen is autonómiát követelnek a székelyeknek

A Székelyek nagy meneteléséhez hasonló, valamennyi erdélyi magyar politikai szervezetet egy ügy mellé állító összefogásra tavaly volt először példa, amikor szeptember elsején a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó kollégiumot visszaszolgáltató restitúciós bizottság meghurcolása, az egyházi ingatlanok újraállamosítása elleni tiltakozásul megrendezték az Igazság napja elnevezésű demonstrációt.

Kiáltvány Székelyföld államon belüli önkormányzásáról

Kiáltványban erősítették meg a Székelyek nagy menetelésének résztvevői, hogy élni akarnak az önrendelkezés jogával, és e jog alapján követelik Székelyföld államon belüli önkormányzását. A kiáltvány szövegét Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke ismertette a menetelés rádióadásában.

A kiáltványban arra hívják fel a román kormány figyelmét, hogy a párbeszéd lebecsülése, a székelység akaratának mellőzése, a székely jelképek folyamatos üldözése nem fogja sem megtörni, sem elfárasztani a székely autonómiatörekvést. "A mai napot követően vagy érdemi párbeszéd kezdődik a székelység képviselőivel a székely nép kinyilvánított akaratáról, Székelyföld jövőjéről, vagy sokasodni és erősödni fognak a tiltakozó megmozdulások, beleértve a polgári engedetlenséget is" - fogalmaztak a kiáltványban.

kép

kép

Vona Gábor és Szávay István jobbikos tüntetők között Székelyföldön

A nagy menetelés résztvevői a kiáltványban kinyilvánították, hogy a nyolc széket és 153 önkormányzatot magába foglaló Székelyföld korábban rögzített ideiglenes határaihoz ragaszkodnak, és követelik, hogy a helyi közösségek népszavazása véglegesítse a határokat. Kijelentették, hogy Székelyföld nemzeti, etnikai, nyelvi hovatartozástól függetlenül közös hazája a terület minden lakosának, és a területi autonómia lesz a teljes és tényleges jogegyenlőség intézményi garanciája.

A kiáltványban emlékeztettek arra, hogy a Marosvásárhelyen a székely szabadság napján, ez év március tizedikén elfogadott, és a román kormánynak címzett beadványra nyolc hónap alatt nem érkezett válasz. "A nagyvilág közvéleményéhez fordulva mondjuk el: változatlanul hisszük, hogy a párbeszéd a társadalmi béke záloga, a székelyek pedig békét és párbeszédet akarnak. A nagyvilág közvéleménye előtt kérjük ismételten Románia kormányát, ne vegye semmibe hétszázezer polgárának akaratát, akik egyben az Európai Unió polgárai is!" - áll a dokumentumban.

A nagy menetelés résztvevői Magyarország kormányától azt kérik, hogy kérje Románia kormányától a két ország közti alapszerződés tiszteletben tartását, különös tekintettel a dokumentum 15/9. cikkelyére, amelyben a felek vállalják, hogy tartózkodnak az olyan intézkedésektől, amelyek megváltoztatják a kisebbségek által lakott régiók lakosságának arányait.

Vona: Komoly támogatottsága van az autonómiának

Vona Gábor első hivatalos miniszterelnök-jelölti útja szintén Székelyföldre vezetett. Portálunknak sikerült megszólaltatnia a Kézdivásárhelyen tartózkodó Jobbik-elnököt, aki elmondta, két busszal indultak szombat este Budapestről, de autókkal is sokan érkeztek a csonkaországból. Délelőtt közös ökumenikus istentiszteleten vettek részt, majd az ötven kilométeres egybefüggő menet két irányba haladt tovább.

Vona elmondása szerint rettenetesen sok ember volt jelen, és nagyon jó volt a hangulat. A szervezők kérésére nem bontották ki a párt zászlókat, így csak magyar, székely és árpádsávos lobogók kísérték a menetet. A vonulás megható volt, az út menték elénekelték a Himnuszt és a székely himnuszt is. A Jobbik elnöke úgy véli, a tüntetés megmutatta, hogy a székely autonómia emögött komoly társadalmi támogatás van, amihez minden nemzetben gondolkozó jó érzésé tud csatlakozni.

kép

Székelyek gyülekeznek az ökumenikus istentiszteleten a háromszéki Maksán

Antonescu: Elfogadhatatlan egy székelyföldi "enklávé"
 
Elfogadhatatlan egy székelyföldi enklávé létrehozása Románia területén - jelentette ki Crin Antonescu, a román liberális párt elnöke a Székelyek nagy menetelése kapcsán. A román kormánykoalíció részét képező Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnökét az Agerpres hírügynökség idézte vasárnap. 

A kelet-romániai Focsani városban tartózkodó politikus újságírói kérdésre válaszolva kijelentette: a tüntetést bölcsen, de határozottan kell kezelniük a hatóságoknak. Hangsúlyozta, hogy Románia "egységes állam".

Százezeren vonultak fel

A résztvevők becslése szerint 120 ezren, a hatóságok állítása szerint 15 ezren vettek részt vasárnap a Székelyek nagy menetelésén, amelyen a résztvevők kinyilvánították: élni akarnak az önrendelkezés jogával, és e jog alapján követelik Székelyföld államon belüli önkormányzását.

A tömegdemonstráció békésen, rendbontás nélkül zajlott le. A résztvevők a Brassót Bákóval összekötő 11-es országút székelyföldi szakaszán 14 gyülekezési pontban találkoztak, ökumenikus istentiszteleteket hallgattak meg, majd 26 menetoszlopot alkotva egymással szembe indultak. A menetoszlopok összetalálkozásával 53 kilométeres összefüggő oszlop alakult ki az országúton.

MTI Fotó: Koszticsák Szilárd

A felvonulók székely és magyar zászlókat lobogtattak, a szervező Székely Nemzeti Tanács (SZNT) kérésének megfelelően pártzászlókat nem vittek magukkal. A menetelés négy pontján egy-egy 250 méter hosszú székely zászlót is kifeszítettek. A menetelők rádiókészülékeken hallgatták a rendezvény szónokait, az erdélyi magyar politikai szervezetek vezetőit. A menetelés kiáltványát Izsák Balázs, az SZNT elnöke olvasta fel. A magyar és a székely himnusz eléneklése után hazaindult a tömeg. 

A felvonulók elsősorban román nyelvű feliratokat vittek magukkal, ezeken azt tudatták: "Autonómiát akarunk nem függetlenséget!" "Románia a mi országunk is!". A demonstráció nem bénította meg a forgalmat az országúton. A demonstrálók biztonságát nagy erőkkel biztosította a csendőrség.

Ferencz Csaba, az SZNT kommunikációs alelnöke sikeresnek ítélte az akciót, és úgy vélte, a román hatóságok a résztvevők számának alábecslésével bagatellizálni próbálják a megmozdulás jelentőségét.

További képeink a menetről:

s

s

s

s

s

A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) háromszéki demonstrációjával párhuzamosan Európa és Észak-Amerika több nagyvárosában is szolidaritási megmozdulásokat tartottak vasárnap.

Az egyesült államokbeli Clevelandben a helyi magyarok egyik rádiója, a Bocskai Rádió szervezett szolidaritási tüntetést. Csibi Lóránd, a rádió főszerkesztője az MTI-nek elmondta, hogy a demonstrációt a Szent Imre-templom előtti parkolóban tartották meg 100-150 ember részvételével. A megmozdulást azért rendezték a Szent Imre-templom előtt, mert Clevelandben nincs román külképviselet.

A Svédországi Magyarok Országos Szövetsége Stockholmban szervezett megmozdulást, amelyen ott voltak a Svédországi Magyar Protestáns Egyházi Közösség vasárnapi ökumenikus istentiszteletének résztvevői is. A Székelyek nagy menetelését támogató mintegy kilencven felvonuló a román nagykövetség előtt fejezte ki tiltakozását a tervezett közigazgatási átszervezés miatt, és petíciót adtak át a román nagykövetségnek.

A Felvidéken legalább hat helyszínen tartottak és tartanak szimpátiarendezvényeket. A Magyar Közösség Pártja (MKP) - a székelyek autonómiatörekvéseivel való szolidaritásukat kifejezendő - Dunaszerdahelyen, Párkányban, Rimaszombatban és Szomotoron jelképes aláírásgyűjtési akciókat szervezett vasárnap délután három órától. A több naposra tervezett akció annak első óráiban a szervezők szerint a "várakozásoknak megfelelően haladt", az íveket több százan írták alá helyszínenként.

A délvidéki Topolyán is nagygyűlést tartottak a Székelyek nagy menetelése szimpátiarendezvényeként. A szolidaritási rendezvényen öt délvidéki magyar párt - a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége, a Vajdasági Magyar Demokrata Párt, a Magyar Remény Mozgalom, a Magyar Polgári Szövetség és a Magyar Egység Párt - vett részt. Képviseltette magát a Jobbik délvidéki csoportja is.

Székelyek nagy menetelését támogató szimpátiatüntetéseket tartottak vasárnap Budapesten és több más magyarországi településen is. A fővárosban a román nagykövetséghez vonult a tömeg, amelyet a szervezők tízezres nagyságrendűre becsültek. Bencze Izabella, a Civil Összefogás Fórum (CÖF) alapítója és szóvivője közölte: a CÖF petíció átadására készül az Európai Unió és a román kormány számára, nem hagyják ugyanis, hogy az EU "úgy rázza le magáról az autonómia kérdéskörét, mint ahogy azt eddig tette". A CÖF és a Székelyföldért Társaság kezdeményezésére a fővárosban a Hősök terén gyülekeztek a Székelyek nagy menetelését támogatók, ahová a legtöbben magyar és székely zászlókkal érkeztek, sokan a településük nevét viselő táblákat is magukkal hoztak, többen pedig népviseletben jelentek meg. A tömeg - amelyet Csizmadia László, a CÖF egyik alapítója tízezres nagyságrendűre becsült - 11 óra után néhány perccel indult el a Thököly úton lévő román nagykövetség elé. A budapesti mellett 13 magyarországi településen tartottak szimpátiatüntetést.

MTI nyomán: alfahir.hu - jobbik.hu

Kapcsolódó cikkek


Az EP áprilisi plenáris ülésén elfogadták a Szerbia uniós integrációjához vezető úttal kapcsolatos ún.
Sajnálatos módon még Európában is vannak szomorú példái a vallási közösségek elleni erőszaknak és hátrányos megkülönbözt
A Jobbik Magyarországért Mozgalom felvidéki tagjai és szimpatizánsai ellentüntetést szerveztek a Dunaszerdahelyen kampán

Ajánlott cikkek

Három ponton módosítaná a CSOK-kal kapcsolatos szabályozást a Jobbik.
Javasoljuk, kezdjék el bemutatni a valóban a pályája végéhez közeledő Orbán Viktor első beszédeit is, hogy láthassuk, hogyan lett fiatal demokratából kiöregedett bolsevik.

Eseménynaptár

h
k
sze
cs
p
szo
v
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
2019 február