Híreink

A Jobbik önkormányzati programja

2014-09-29 11:23
-A +A

ÖNKORMÁNYZATI PROGRAMVÁZLAT

 

Egy életerős település a következőket jelenti:

  •  társadalmilag és gazdaságilag autonóm és önfenntartó,
  • közbiztonságot nyújt,
  • a környező tájjal egyensúlyban van.

A magyar falvak életprogramját így foglalhatjuk össze: önrendelkezés, önellátás, önvédelem. Önrendelkezés a helyi életre vonatkozó döntésekben, a közszolgáltatások fenntartásában, önellátás a mindennapok szükségleteiben (élelem, víz, energia) és önvédelem, hogy mindezt meg is tudja őrizni.

Ezen program kiteljesítéséhez a következőkre van szükség:

  • működő intézmények (hivatal, iskola, óvoda, rendelő, faluház, könyvtár, templom);
  • ott élő, dolgozó szakemberek, középosztály;
  • föld.

Legyen földje (azaz birtokában álló mezőgazdasági területe) az önkormányzatnak azért, hogy munkához tudja juttatni a helyben lakókat, részben úgy, hogy kiparcellázva az önellátás lehetőségét teremti meg számukra, részben pedig úgy, hogy saját intézményei fenntartásához szükséges terményeket megtermelteti. De juthasson földhöz az a középosztályt képviselő értelmiségi is, aki hajlandó letelepedni egy faluban, hogy az ottani intézményekben dolgozzon, és saját családja megélhetését ezen keresztül is biztosítani tudja.

Megélhetés, önfenntartást!

Pályázatok, támogatások esetén előnyben részesítjük, adókedvezményekkel segítjük a családi-, kis- és közepes mezőgazdasági, ipari, kereskedelmi, turisztikai vállalkozásokat. Csökkentjük a helyi adókat. A lakosság számára 10%-os kedvezményt biztosító településkártyát vezetünk be, amelyet a helyi szolgáltatások, termékek vásárlásakor használhatnak. Helyi pénzhelyettesítő eszközökkel támogatjuk a közszférában dolgozókat, nyugdíjasokat, gyermekeiket felelősen nevelő családokat.

Értelmes közmunka lehetőséget adunk: közterület, közpark karbantartást és fejlesztést, erdőtelepítéseket, háztáji és konyhakert gondozást, bérlakás építést. Földprogramot indítunk, szociális termelő- és értékesítési szövetkezeteket alakítunk. Őstermelői piacot létesítünk. Erősítjük a település önfenntartó képességét, ezért terményfeldolgozó kisüzemeket (aszalót, szárítót, vágópontot közösségi kemencét, stb.) létesítünk. Közösségi mintakertet hozunk létre.

Biztonságot, védelmet!     

Több rendfenntartót biztosítunk a közterületeken. Növeljük a közterület-felügyelet, a településőrség, a mező-, hal- és vadőrség, a polgárőrség létszámát. Kezdeményezzük mobil rendőrőrsök felállítását. Bővítjük a térfigyelő-kamerarendszereket. Biztonsági szolgálatot működtetünk az iskolákban, egészségügyi intézményekben.

A hajléktalanok számára megfelelő szállást biztosítunk és az utcán élést sehol sem engedélyezzük. A közösségi együttélés alapvető szabályainak betartását mindenkitől megköveteljük.

Igazságot, elégtételt!

Az elévüléstől függetlenül kivizsgáljuk és nyilvánosságra hozzuk az önkormányzatok vagyonfelélésének, eladósodottságának, hátrányos szerződéskötéseik visszásságait, eljárást indítunk a kárt okozókkal szemben. Igazságügyi szakértőkkel újraszámoljuk a több milliárd forintos beruházások megalapozottságát.

A települések önrendelkezésének alapja a közszolgáltatások biztosításának irányítása, ellenőrzése. Ennek érdekében:

- felszámoljuk a korrupció és gazdasági visszaélések melegágyává vált, átláthatatlanná  tett holding-rendszert;

- biztosítjuk a közműcégeknél keletkezett nyereség maradéktalan közcélra fordítását;

- kezdeményezzük a szolgáltatások lakossági igényekhez illesztését;

- az alapdíjak jelentős csökkentését.

Ellenőrzünk minden termőföld adásvételt és felszámoljuk a zsebszerződéseket, ennek érdekében helyi földbizottságokat hozunk létre.

Feltárjuk a cigányság felzárkóztatására fordított forintok sorsát, felelősségre vonjuk az adófizetők pénzének elherdálóit, ellopóit.

Jobb ellátást, gondoskodást!        

Erősítjük az háziorvosi és ügyeleti ellátást. Kiterjesztjük az ingyenes szűrővizsgálatok körét, igénybevételének lehetőségét. Erősítjük a házi betegápoló és idősgondozó szolgálatot. Fejlesztjük a jelzőrendszeres segítségnyújtás rendszerét, biztonságuk növeléséért a rendőrség riasztására is alkalmas készüléket adunk az időskorúaknak. Egészségügyi és oktatási konzultációs bizottságot hozunk létre az államosított intézményekben nyújtott közszolgáltatások folyamatos nyomon kísérésére, a helyiek érdekérvényesítésének elősegítésére.

A legkisebb településeken is – szülői igény esetén – biztosítjuk a bölcsődei, óvodai nevelést. Családi napköziket szervezünk. Ingyenessé tesszük a gyermekek étkeztetését.

Bérlakást biztosítunk azon családoknak, akik dolgoznak, az ingatlan fenntartását el tudják látni és betartják a közösségi együttélés szabályait.

Segélyt és támogatást feltételhez szabottan csak az kaphat, aki építő, tisztességes tagja a helyi közösségeknek.

A helyi közösségi közlekedés hatékony megszervezésével segítjük az iskolába, munkába járást, a közszolgáltatások elérését.

Közösségbarát városvezetést!

Kinyitjuk a bezárt polgármesteri hivatalokat, újra bevezetjük a mindennapos nyitva tartást, kezdeményezzük a közös önkormányzati hivatalok létesítésével kapcsolatos szerződések felülvizsgálatát.

Az önkormányzatok működését átláthatóvá tesszük. Rendszeres fogadóórák, fórumok, terepbejárások tartásával biztosítjuk a közvetlen és folyamatos kapcsolattartást a közösség tagjaival. A településen működő vállalkozások számára egyeztető fórumot hozunk létre.

A jelentős döntések előtt kikérjük a helyi lakosság és a társadalmi szervezetek véleményét. Településeink jövőjét alapvetően meghatározó fejlesztési programok kidolgozásakor kiemelt terepet biztosítunk a közösségi tervezésnek. Értékvédelmi rendeletet alkotunk és létrehozzuk a helyi értéktárat. Az értékeink számbavétele kapcsán meghatározzuk a közkincs fogalmát, amelynek része a (települési)tájban lévő potenciál megállapítása is. Rendeletben mondjuk ki, hogy települési tulajdon esetén a föld elidegeníthetetlen törzsvagyon.

Rendszeresen biztosítunk mindenki számára elérhető, színvonalas kulturális programokat, melynek célja, hogy közösségeink megismerjék valódi történelmüket, értékeiket. Támogatjuk az önszerveződő egyesületeket, közcélú munkájuk segítése érdekében együttműködési megállapodást kötünk velük. Közművelődési intézményeket létesítünk (könyvtár, tájház, kiállítótér), a már meglévőket gondozzuk, fenntartjuk, élettel töltjük meg.

Jobbik Magyarországért Mozgalom, 2014.

 

A Jobbik frakció növelte ivóvíz automatáinak számát, amivel ennyi műanyag flakont spórolt meg:

 

Ajánlott cikkek

Eseménynaptár

h
k
sze
cs
p
szo
v
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
2020 augusztus