Jobbik kiskáté

A Jobbik erős államot építene?

Egyértelműen. A globalizációval szemben csak és kizárólag egy erős nemzetállam képes megvédeni a magyarság érdekeit, segíteni az állampolgárokat a boldogulásban és a szabad életben. Az erős állam azonban nem jelentheti sem a diktatúrát, sem a magánszférába való behatolást, sem a bürokrácia túlburjánzását.

A Jobbik felelősségre vonná-e az elmúlt több mint két évtized politikai bűnözőit?

Ezt sokan ígérték már, de sohasem valósult meg, mivel akik mondták, azok is részét képezték a fehérgalléros politikusbűnözőknek. A Jobbikot azonban nem köti sem a kommunizmus, sem az elmúlt több mint két évtized politikai bűnözésének terhe, így bátran állunk a számonkérés és az igazságtétel élére. A Jobbik országgyűlési, valamint önkormányzati képviselői már számos esetben tettek büntetőfeljelentést politikusbűnözők ellen.

A Jobbik hogyan segítene a gazdákon?

Élnünk kell a kínálkozó lehetőségekkel, a nagyüzemi, profitközpontú gazdaságok helyett elsődlegesen a minőséget, az élőmunka-eltartó képességet előtérbe helyező családi és kisegítő gazdaságokat kell támogatnunk. A a vidékmentés- és fejlesztés érdekében a faluközösség megteremtését célzó intézkedésekre van szükség.

A Jobbik kötne-e koalíciót a Fidesszel?

Nem. A koalíciókötéshez kell egy koalíciós program, de mivel a Fidesz elkötelezett Amerika- és Izrael-barát politikát folytat a nemzetközi színtéren, belpolitikája pedig tele van liberális vonásokkal, nem tudjuk összefésülni azt a Jobbik határozott és egyértelműen nemzeti programjával.

A kultúra területén hogyan mutatkozik meg a Jobbik nemzeti elkötelezettsége?

A kultúrát nemzetstratégiai ágazatnak tartjuk, amelynek elsődleges feladata, hogy a nemzet értékeit, hagyományait és tradícióit megőrizze és továbbadja az utókornak, ezáltal is biztosítva az összetartozás tudatának folyamatosságát. A Jobbik hozta létre az Atilla Király Népfőiskolát azért, hogy minél több magyar ember szellemi ébredéséhez és gyarapodásához járulhasson hozzá.

Hogyan alakult meg a Jobbik?

A Jobboldali Ifjúsági Közösség (Jobbik) 1999-ben alakult az ország több egyetemének és számos főiskola hallgatójának a részvételével. A célja akkor az volt, hogy pártfüggetlen módon segítse a nemzeti pártok tevékenységét. A 2002-es választások kudarca után azonban a generációs korlátokat lebontva előbb mozgalommá, majd 2003 őszén politikai párttá alakult.

Hogyan segítené a magyar kis- és középvállalkozókat a Jobbik?

Az eddig kormányok mindig a multik érdekei szerint politizáltak. A Jobbik a magyar vállalkozásokat segítené, egyrészt a munkát terhelő járulékok csökkentésével, másrészt a súlyos és értelmetlen bürokratikus előírások megkönnyítése révén, harmadrészt azzal, hogy ösztönözné őket, hogy új – hazai, határon túli és külföldi – piacokra jussanak.

Hogyan tehetnek a Jobbik EP-képviselői Brüsszelben bármit is a magyarság érdekében?

A Jobbik és a nemzet hangját hangosabban tudják hallatni az EP-ben, valamint nagyon értékes kapcsolatokat építenek ki más nemzetek hasonló gondolkodású szervezeteivel, vezetőivel. A Jobbik EP-képviselői révén az elhallgatott magyar ügy végre napirendre került, és a közbeszéd tárgyává tették azt az európai politikában is.

Hol keresne kereskedelmi partnereket a Jobbik?

A magyar gazdaság egyik legalapvetőbb problémája a hazai és a külföldi piacainak elvesztése. Jelenleg a kereskedelmünk nagy része az EU-val folyik, amely nagyon sebezhetővé tesz bennünket. A Jobbik keleti irányváltást tart szükségesnek a piacszerzés terén. Kína, Oroszország, India, Japán, Irán, az arab világ valamint a belső-ázsiai turáni rokonnépek államai lehetnek azok a növekvő igényű országok, amelyek piacot és ezáltal munkahelyeket adhatnak Magyarországnak.

Kik lehetnek a Jobbik külpolitikai partnerei Európában?

A Jobbik olyan belga, angol, francia, olasz, lengyel, litván és szlovén képviselőkkel áll közvetlen és folyamatos munkakapcsolatban, akik a Nemzetek Európája koncepció hívei, ahogy mi is, illetve akik hozzánk hasonlóan kritikusan szemlélik az EU központosítási törekvéseit. Velük tudunk és kell is együttműködni.

Kivel működik együtt a Jobbik a parlamentben?

Az intézményesített együttműködés (pl. koalíció) a Jobbik számára elképzelhetetlen. A mindenkori kormány elképzeléseit azokban a kérdésekben tudjuk támogatni, amelyekben az a nemzet érdekét szolgálja, a többit azonban elutasítjuk.

Kormányképes erő-e a Jobbik?

A Jobbik több száz szakértő bevonásával készül a kormányzásra, hogy a magyarságnak valódi alternatívát kínáljon a magát lejáratott politikai erőkkel szemben. A több mint húsz szakpolitikai területet lefedő kabinetek munkájának eredménye lesz a Jobbik választási programja, amelyet komolyan is gondolunk, és nem csupán üres ígérgetésnek szánunk.

Melyek a Jobbik környezetvédelmi politikájának alapelvei?

Célunk, hogy életterünket a Kárpát-medencében megóvjuk a jövő nemzedékek számára. Környezetünk megóvása csak a magyar vizek, földek, hévízek védelmével, valamint klasszikus hungarikumainkra építve képzelhető el. Ezek a kiváló magyar földre épített, saját tulajdonú feldolgozóipar, a termálvizekre alapozott gyógyturizmus, a geotermikus energiát is igénybe vevő energiapolitika és a lehetőségekhez képest önálló, önellátó kistájegységek gazdasági rendszere.

Mi a garancia arra, hogy a Jobbik hatalomra kerülve nem lesz olyan, mint a jelenlegi parlamenti pártok?

Támogatjuk a civil kontroll erősítését a politika felett. A képviselők visszahívhatóságának intézményi megteremtését, a mentelmi jog eltörlését és a politikusbűnözés szigorú büntetését és felszámolását.

Miben nyújt alternatívát a Jobbik a jelenlegi parlamenti pártokkal szemben?

A valódi törésvonal Magyarországon már nem a jobb- és baloldal közt húzódik. A kérdés, hogy ki globalista és ki nemzeti. Magyarországon – a Jobbikot kivéve – kizárólag liberális, globalista pártok ülnek a parlamentben. Az MSZP balliberális, a Fidesz nemzeti mezbe öltözött liberális, az LMP és a Gyurcsány-féle Demokratikus Koalíció pedig szélsőliberális párt. A Jobbik az egyetlen országosan szervezett párt hazánkban, amely az Országgyűlésben nemzeti érdekeket és értékeket képvisel.

Miért Jobbik a párt neve?

A Jobbik 2003-ban alakult párttá, korábban Jobboldali Ifjúsági Közösség (Jobbik) néven ifjúsági szervezetként működött. Mi annak a megújulásnak szeretnék zászlóvivői lenni, amelynek eredményeképpen egy jobbik Magyarország jön létre.

Miért olyan fontos a magyar föld? Mit tenne a Jobbik, hogy a 2014-ig tartó, földvásárlást tiltó határidő után ne vásárolhassák fel a külföldiek hazánkat?

A magyar föld egyrészt az elkövetkező évtizedekben várható ökológiai változásokra tekintettel a nemzet túlélésének záloga, másrészt magyar tulajdonban tartása állami szuverenitásunknak alapfeltétele. A Jobbik elsődleges feladatának tekinti a külföldiek földvásárlásának megakadályozását, az ezt biztosító földtörvény elfogadtatását – amihez kapcsolódva kezdeményezni kell az uniós csatlakozási szerződésünk módosítását is.

Mik a Jobbik elképzelései a gazdaság élénkítésére?

Az elsődleges feladat kikerülni az adósságcsapdából, vagyis újra kell tárgyalni az államadósság törlesztését. Vissza kell szerezni a hazai, aztán a külföldi piacokat a magyar gazdaság számára, amely újra életet lehelhet a mezőgazdaságba, az élelmiszeriparba és a gépgyártásba. Magyar kézben kell tartani a nyersanyagkincseinket, és segíteni a helyi közösségek önellátó gazdálkodási szerveződéseit. A protekcionista gazdaságpolitikához létre kell hozni egy állami tulajdonú kereskedelmi bankot.

Milyen egészségügyi rendszert működtetne a Jobbik?

A Jobbik ellenzékben és kormányon is mindent elkövet, hogy a nemzet egészsége minél előbb komoly mértékben megjavuljon, az emberek minél egészségesebben és minél hosszabb ideig éljenek. Ennek érdekében szükségesnek tartja egy nemzeti egészségkultúra kialakítását, amelyben kiemelt szerepet kap az egészségmegőrzés, a betegségmegelőzés és az oktatás-nevelés. Az egészségéért mindenkinek tennie kell!

Milyen feltételeket kell biztosítani a Jobbik szerint az egészségügyben dolgozóknak?

Az egészségügyben dolgozóknak a munkavégzésükhöz megfelelő munkakörülményeket, a munkájuk jelentőségét elismerő, nyugodt megélhetést lehetővé tevő jövedelmet, törvényben garantált és kellő egzisztenciális hátteret adó, tervezhető életpálya-lehetőséget kell teremteni, a pályáról történő elvándorlás és pályaelhagyás magakadályozása, az utánpótlás biztosítása, az egészségügyi pálya vonzerejének és megtartóképességének növelése érdekében.

Milyen forrásokat kíván felhasználni a Jobbik az egészségügygyel kapcsolatos tervek megvalósítására?

Az egészségügy működésének biztosítása csak részben anyagi kérdés. Helyes egészségpolitika és egészségkultúra kialakításával, az egészségvédelem erősítésével és korszerű szervezési módszerek alkalmazásával a rendelkezésre álló erőforrások optimálisan használhatók fel. Az egészség, a munkavégző-képesség helyreállításával az egészségügy jelentős hozzáadott értéket termel a meggyógyított emberek által befizetett járulék- és adótöbblet révén, amit vissza kell forgatni az egészségügy fejlesztésébe.

Milyen megoldási javaslatai vannak a Jobbiknak a határon túli magyarok ügyében?

Elsőként az európai közbeszéd tárgyává kell tenni a kérdést, másodsorban itthon kell rendet tenni, hogy a csonka Magyarország védőhatalmi státuszt biztosítson minden magyarnak a világban. Segíteni kell az önrendelkezési törekvéseket, végül a kapcsolatok erősítésének kormányzatilag és államilag támogatott módján elő kell segíteni a kulturális és gazdasági újraegyesítést.

Mit ért a Jobbik cigánybűnözés alatt?

Semmiképp sem azt, hogy minden cigány bűnöző lenne. A cigánybűnözés kriminológiai fogalom, amely azt jelenti, hogy vannak olyan speciálisan a cigány kisebbséghez köthető bűnelkövetési formák – pl.: tömegverekedés, színesfémlopás, késelés, falopás, uzsorázás stb. – amelyeket csak speciális módon lehet kezelni annak etnikai jellege miatt. Ki kell jelenteni, hogy a cigánybűnözés létezik, terjed. Nem a kifejezésen kellene vitatkozni, hanem megoldani a problémát.

Mit ért az alatt a Jobbik, hogy célja a rendszerváltás befejezése?

1990-ben átalakultak ugyan az ország intézményi keretei, az ország függetlensége azonban nem valósult meg, a szovjet fennhatóság alól egyszerűen átkerültünk az euroatlanti „gazda” kezébe. A politikai hatalom pedig ugyanazok kezében maradt, akik 1990 előtt is birtokolták azt. A rendszerváltozás befejezése akkor valósul meg, ha az ország valóban egy független, erős állammá válik, és az egykori kommunista vezetőket törvény tiltja majd el a közéleti szerepvállalástól.

Mit jelképez a Jobbik címere?

A Jobbik címere egy stilizált vitorlás hajó, amelynek árbocát a kettős kereszt, vitorláit pedig a nemzeti színű körök adják. Jelentése, hogy a történelmi tradícióink adják az alapot (árboc), amelyre a közösségeinknek (családok, szervezetek, települések, egyházak és maga a nemzet) együtt kell felépíteniük magukat. Amennyiben ez sikerül, akkor sikerül a vitorláinkba vonnunk a történelem szelét, és a magyar nemzet szélsebesen gyarapodhat és büszkén tekinthet saját jövője felé.

Mit takar a Jobbik nemzeti radikalizmusa?

A Jobbik nemzeti párt. A radikalizmus nem eszme, hanem egy hozzáállás. A szó jelentése az, hogy a problémákat gyökeresen akarja megoldani, nem csak tünetileg kezelni. A helyzet radikálisan rossz, amelyre csak határozott és kemény válaszok adhatóak. A nemzeti radikalizmus egyfajta eltökéltség a magyar érdekek védelmére, amelynek hiánya vitte oda az elmúlt több mint két évtizedben az országot, ahol most van.

Mit tehet a Jobbik az eladott nemzeti vagyon visszaszerzése érdekében?

A Jobbik az erős állam híve, az erős államhoz azonban a nemzeti vagyont is meg kell erősíteni. Mivel a lopott holmi visszajár, ezért folyamatos kapcsolatban vagyunk egy neves jogászokból álló csoporttal, amely a nemzeti vagyon visszaszerzésének és a számonkérésnek a jogi lehetőségeit dolgozza ki. Ahol visszaélés történt, ott a helyzet egyértelmű, ahol pedig papíron jogszerű volt a nemzeti vagyon kiárusítása, de az stratégiai ágazatot érintett, ott a magyar államnak vissza kell vásárolnia azt.

Nem csak szavazatokat akar szerezni a Jobbik a „felelőtlen ígérgetéssel”?

A Jobbik nem ígérget, hanem felvázolja, hogy mi az a program, amely megmenthetné Magyarországot. Amit eddig ígértünk – Magyar Gárda, Atilla Király Népfőiskola, Nemzeti Egyletek, Csengey Dénes Könyvtár stb. – mindig megtartottuk, mert tudjuk, hogy a Jobbik ereje a hitelességében rejlik. Nálunk a szavak mögött nem üres ígéretek, hanem tettek vannak, melyet a Jobbik eddigi folyamatosan aktív helyi önkormányzati és parlamenti munkája bizonyít.

Valóban szélsőséges párt a Jobbik?

A Jobbik nemzeti párt. Valójában azok a szélsőségesek, akik tönkretettek egy országot, alázták meg a nemzetet, nyomorították meg az embereket és szolgáltak ki mindenféle nemzetközi érdeket. A valódi szélsőséges pártok a parlament többi frakciójában ülnek vagy többek között a Jobbik harcának köszönhetően végleg kiszorultak a nagypolitikából.

Van-e a Jobbiknak elképzelése a jövő energiapolitikájára?

A megújuló energiaforrásokra komoly hangsúlyt kell fektetni a jövőben, hiszen ezek révén egyrészt az ország energiafüggetlensége nő, másrészt a környezetterhelés csökken. Azt viszont be kell látni, hogy az ország energiaigényének maximum 20 százaléka fedezhető ilyen forrásokból, ezért a maradék szükségletet az atomenergia felhasználásával lehet kielégíteni.