Kovács Dávid beszéde a Harmadik Út első nagygyűlésén

2005-10-23 16:00
-A +A

A MIÉP-Jobbik a Harmadik Út nevű pártszövetség október 23-ai megemlékezését a Hősök terén tartotta. Az alábbiakban Kovács Dávid Jobbik-elnök előre meg nem írt beszédét olvashatja.

Tisztelt Egybegyűltek, kedves magyar Testvéreim!

Két évvel ezelőtt Pongrátz Gergely a Jobbik Magyarországért Mozgalom alakuló kongresszusán a következőt kérte tőlünk: vegyük át tőle a stafétát, és valósítsuk meg azt a programot, amit a kommunisták '56-ban vérbe fojtottak, és amit az elmúlt tizenöt év úgynevezett rendszerváltozása teljes mértékben elsikkasztott! Teremtsünk egy független országot, amely egyaránt elutasítja földjén az orosz és az amerikai csizmát! (Taps...)

Teremtsünk egy olyan országot, ahol végre magyarnak lenni nem hátrány, hanem előny! Ahol a magyarsághoz tartozás dicsőség és nem szégyen. Ahol a magyar kultúra, a magyar oktatatás, a magyar média, a nemzeti összetartozás kohéziós erejét növeli, fejleszti tovább. És teremtsünk - nem utolsó sorban - egy olyan országot, ahol végre a magyar ember nem cseléd a kolhozban, nem cseléd a multinacionális vállaltoknál, hanem tulajdonos saját hazájában! (Taps...) Ez ötvenhat programja, az örök magyar program.

Nekünk, a fiatalabb nemzedéknek a helyzete talán könnyebbnek tűnik. Nekünk nem kell szovjet tankokkal szembenéznünk, nem kell szembenéznünk a pártállam terrorgépezetével; nem a kommunizmussal kell fölvennünk a küzdelmet. De föl kell mással vennünk: a liberalizmussal, a gazdasági-politikai háttérhatalommal és magyarországi helytartóival! (Taps...)

Gergely bácsi! Úgy gondolom, az elmúlt két év során hűek maradtunk '56 szelleméhez. Szembeszálltunk az Európai uniós gyarmatosítással, nemet mondtuk egy szégyentelen, Amerika mellett cinkossággal véghezvitt, aljas háborúhoz. De igent mondtunk a testvéreinkkel való egyesülésre, a kettős állampolgárság ügyére, és igent mondtunk az autonómiára. (Taps...)

Én jól tudom, magyar testvéreim, hogy ez kevés. Kevés elvhűnek maradni, az elveket fönntartani a történelem viharában. Ma már el kell azt érnünk, hogy ezeket az elveket képesek legyünk megvalósítani. De lássuk azt is: az erőviszonyok nem változtak '56-óta. Ma is pesti srácok vannak, akik gépfegyverrel állnak szembe tankokkal. Dávid küzdelme ez Góliáttal. De történt egy fordulat: a Magyar Igazság és Élet Pártja és a Jobbik Magyarországért Mozgalom kezet fogott. (Taps, helyeslés?) Dávid kezében... (Taps...) Dávid kezébe parittya került, és most már csak hit és idő kérdése, hogy ledöntsük Góliátot. (Taps...)

Az elmúlt négy évtized betegsége a kommunizmus volt, a jelen Magyarországának betegsége pedig a liberalizmus. (Fújozás, fütty...) Egylényegű ideológiákról van szó, hiszen, barátaim: távol áll egymástól a zsebhorizontú homokádárikusz (közröhej...), illetve a pusztán biológiai szükségleteinek élő fogyasztó, a liberalizmus embereszménye? Vagy távol áll egymástól a két ideológiának a történelemszemlélete? Mind a kettő vallja, a történelem véget ért, ők testesítik meg a tökéletes államrendszert, gazdasági rendszert. Micsoda fennhéjázó önhittség! Vagy nem köti össze a két ideológiát a sekélyes materializmus és a nemzetet tagadó internacionalizmus? Egylényegű sziámi ikrek ezek.

Ahogy Pongrátz Gergelynek és '56 hőseinek fel kellett venniük a küzdelmet a kommunizmussal, nekünk ugyanezt kell tennünk. Föl vennünk a küzdelmet, a harcot a liberalizmus ellen. Az ellen a liberalizmus ellen, amely mindent megkérdőjelez. Megkérdőjelezi a nemzetet, mint közösségszervező elvet, megkérdőjelezi a család intézményét és megkérdőjelezi szent szimbólumainkat, hagyományainkat, a magyar lélek építőköveit, és gúny tárgyává teszi. Ne tűrjük, hogy azon a földön, ahol '56 hősei, '48 hősei, Rákóczik és Bocskaik küzdöttek és áldozták életüket, liberális leszbikák (közröhej...) éljék ki magyargyűlöletüket, egyfajta turulfóbiában. (Fütty, taps...)

Ne tűrjük, hogy magyar földön holland és német gazdaságok működjenek, miközben a magyar gazdák fölakasztják magukat ellehetetlenítő helyzetükben! (Felzúdulás?) Ne tűrjük azt, hogy a magyar állam semmit nem tesz a bevándorlással szemben, és távol-keletiek fölözik le a kiskereskedelem hasznát, míg a magyar vállalkozók tönkremennek. Ez méltatlan '56-hoz!

A liberalizmus a halált terjeszti, haláltáncot jár. De nem csak ez a gond vele, hanem, hogy végtelenül képmutató. Gondoljunk csak bele, a liberálisoknak nem fájt, hogy Magyarország és Budapest főterein menórák állnak (fújozás...), de fájt az, amikor a Jobbik Magyarországért Mozgalom kereszteket állított. Nem kettős mérce ez, barátaim? Vagy hogy van az, hogy ők mindig vért és ítéletet kiáltanak a náci bűnösökre, de amikor a kommunista bűntettekről van szó, akkor apáik iránt érzett baueri empátiával (közröhej...) a dolgokat el kívánják feledtetni. (Fújozás, taps...) Vagy hogy van az, hogy harcos jogvédőként mutatkoznak, amikor a deviánsoknak a jogait kell védeni, de amikor a határon túli magyarságért kellene kiállni, akkor csöndben maradnak?! Képmutatás! És hogy van az, hogy az aljas gyilkosok, gonosztevők mellett kiállnak, visszautasítják a halálbüntetést, a büntetési tételek szigorítását, de az ártatlan magzatokért ez az úgynevezett humánum nem mozdul meg? Ők a halál prédikátorai és farizeusok. Ez a liberalizmus, ami ellen a Harmadik Útnak, a Jobbik-MIÉP összefogásának, a saját maga küzdelmét meg kell vívnia. Nekünk nem az a bajunk liberalizmussal, hogy befogadó, hanem az, hogy kirekesztő, totalitárius ideológia. (Taps...)

Mi minden liberális madárijesztőre, ideológiai madárijesztőre nemet mondunk. Nekünk nem kell az ő éjjeliőr államuk, nekünk egy erős államra van szükségünk, amely megvédi a közösséget. Nekünk nem kell az ő értéksemleges államuk, amely nem értéksemleges, hanem értéktagadó. Hisszük és valljuk, hogy a nemzetnek szüksége van egy kohéziós erőre, ez pedig csak a nacionalizmus lehet. (Nagy taps...) És nincsen szükségünk az ő liberális, igazságszolgáltató jogrendszerükre, nekünk igazságtevő jogra van szükségünk, ahol Justitia kezében nem csak hamis mérleg, hanem kard is van, hogy lesújtson. (Taps...)

A liberalizmus a mai Magyarország betegsége, és a kutak mérgezői nem mások, mint az SZDSZ politikusai és szellemi holdudvara. (Fújozás...) Amit ők akarnak, nem más, mint ami New Orleansban pár hónappal ezelőtt volt: amikor lepereg a civilizációs máz, nem marad más, mint egy atomizált társadalom, ahol nincsen szolidaritás. Végtelen bűnözés van és teljes káosz. Menjenek hát oda, tegyék át székhelyüket oda az SZDSZ-es politikusok! (Taps, helyeslés...)

De egy dologról ne feledkezzünk meg, nem lehet minden bűnt ennek a szélsőséges minoritásnak a nyakába varrni. Mert abban, hogy az ország ide jutott, szerepe van az egész magyar politikai rendszernek, az egész magyar politikai garnitúrának, a puhagerincű politikusoknak, a korrupt lelkű és zsebű embereknek. És egy rohadt közéletnek, ahol már nincsen semmi fajta kapcsolat a szó és a tett között, a valóság és a jelenség között. Csak egyetlenegy példát hadd mondjak erre, tekintsünk a magyar politikai életre: van egy baloldalunk, amely milliárdosokból áll (fújozás...), és van egy jobboldalunk, amely az SZDSZ szárnyai alól nőtte ki magát. (Fújozás...) Ez a magyar jobboldal, és a magyar baloldal? Teljes abszurditás. Ez a magyar politikai élet, ahol nekünk helyt kell állnunk és ?56 igaz eszményeit meg kell jelenítenünk.

Gyurcsány Ferenc (fújozás...), hiszen a kutyakomédia folytatódik tizenöt év után is, a szegénység elleni küzdelmet tűzte zászlajára. Mi két dolgot tudunk neki tanácsolni. ? valóban tehet a szegényekért, az első lépés az lehetne, hogy legyen a XXI. század Valdó Pétere, és miképpen Valdó Péter a középkorban szétosztotta vagyonát, Gyurcsány Ferenc is tegye, ezzel tehet a szegénység ellen. Ossza szét azt a négymilliárdos vagyont! (Taps...) De ha Gyurcsány Ferenc nem csak a szegényekért akar tenni, hanem az egész magyar nemzetért, akkor mondjon le! (Nevetés, taps, helyeslés...) Rá is szükség lehet ebben az országban, jó maratoni futókra szükség van a nemzetnek. (Felzúdulás...). Fusson, miniszterelnök úr!

Orbán Viktor, szintén egy héttel ezelőtt (fújozás...), szintén egy héttel ezelőtt, nem messze tőlünk, a magyar élet legnagyobb problémájának azt látta, azt láttatta, hogy túl sok a politikus. Nem, tisztelt miniszterelnök úr, nem sok a politikus, politikusból kevés van, olyan politikusból kevés van, aki a nemzeti érdeket kritikus helyzetben is védelmezi, aki a magyar Parlamentben is kiáll a magyarság mellet. Nem csak Tusnádfürdőn... Ilyen politikusból kevés van, az Ön pártjában pedig egyetlenegy sem, Önt is beleértve. (Nagy taps...)

Ez a gond, barátaim. Képmutatás, farizeus politika, ez jellemzi a jelenlegi Magyarországot. Mit tehetünk mi? Egyet. Összefogunk és felemeljük azt a meggyalázott zászlót, amit '56-ban, '48-ban, a Rákóczi-szabadságharc idején eltapostak. De ehhez egyet ne felejtsünk el: a barikádok közt nincs átjárás, ahogy '56-ban nem volt, úgy most sem lehet. (Taps...) Mi nem kérünk, és hadd fogalmazzak egészen világosan, mi nem kérünk sem a Gyurcsány által megjelenített milliárdosok által képviselt baloldaliságból, sem pedig a Csintalan-félék utókádárista szalon-jobboldaliságából. Mi a Harmadik Utat választjuk, '56 szellemének útját. (Taps...)

Magyar testvéreim! Egyetlenegy döntő kérdés van, hogy véget vessünk ennek a bohózatnak, ami tizenöt éve zajlik. Engem nem érdekel, hogy ki-milyen cégér mögé bújik, nevezze magát kereszténynek, konzervatívnak, jobboldalinak. Az tartozik közénk, akik vallják a nemzethez tartozást, mint a legfontosabb közösségszervező elvet, vallják az ennek védelmét jelentő magyar nemzetállamot, vallják tizenötmillió magyar ember egységét, és vallják a liberalizmus mindenfajta megalkuvás nélküli elhárítását. Ezek tartoznak közénk, ezekkel az emberekkel tudunk összefogni. Mi megtettük az első lépést. Barátaim, magyar testvéreim, csatlakozattok, szervezzük meg magunkat! Legyünk ott a Parlamentben, de nem törpe pártként, hanem egy erős, életerős nemzeti radikális pártként! Köszönöm, hogy meghallgattak. (Taps...)

Ajánlott cikkek

"Azt látjuk, hogy a polgárosodás, a valódi kereszténydemokrácia Magyarországon nem alakult ki, ez nem tartozott a Fidesz valódi céljai közé."
A Jobbik úgy tűnt, próbál ideológia-semlegesen politizálni, szimbolikus ügyeket nem felvetni, az Elvi Nyilatkozat viszont egy határozott, mainstream jobbközép deklaráció.
Nemzeti, keresztény, konzervatív, jobbközép pártként, "röviden, magyar néppártként" definiálta a Jobbikot Jakab Péter.
A napokban kiderült, hogy a kormányzat a katás adózást választókat bizonyos értékhatár felett büntetőadóval sújtaná.
Van abban valami tragikus, hogy jelenleg a világon talán Szerbia politikai berendezkedése hasonlít leginkább Magyarországéra.
Adomány: Svájcból szereztek orvosi műszereket, kórházi ágyakat és bútorokat Rig Lajosék.

Eseménynaptár

h
k
sze
cs
p
szo
v
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
2020 július