Az ?llamf? a jelenlegi eln?k?t javasolja ism?t az ORTT ?l?re

2004-02-13 15:45
-A +A

M?dl Ferenc k?zt?rsas?gi eln?k Hajdu Istv?nt, a gr?mium jelenlegi vezet?j?t javasolja az Orsz?gos R?di? ?s Telev?zi? Test?let (ORTT) eln?k?nek, s err?l lev?lben t?j?koztatta Medgyessy P?ter minisztereln?k?t - k?z?lte az ?llamf? sajt?irod?ja p?nteken az MTI-vel. Hajdu Istv?n mand?tuma 2004. febru?r 29-?n j?r le. Az ?j jel?ltet az ?llamf? ?s a korm?nyf? egy?tt jel?li - eml?keztet a sajt?iroda k?zlem?nye, amely szerint "az ?llamf? el?sz?r a sajt?b?l, majd a minisztereln?k level?b?l ?rtes?lt arr?l, hogy a korm?nyf? kiket tart alkalmasnak a jel?l?sre, ez?rt a tegnapi napon levelet ?rt Medgyessy P?ternek".

"Hajdu Istv?nt nem eg?szen egy ?vvel ezel?tt az ?llamf? ?s a minisztereln?k k?z?sen jel?lte e tiszts?gre, ?s a jel?l?st az Orsz?ggy?l?s nagy t?bbs?ggel elfogadta" - olvashat? a dokumentumban.

A k?zlem?ny eml?keztet arra, hogy "Hajdu Istv?nt az elm?lt alkalommal minden frakci? ?s az Orsz?ggy?l?s alkalmasnak tal?lta."

"Nagy vezet?i tapasztalata, a m?dia vil?g?ban kiemelked? ismerete ?s gyakorlata van; ?vekig volt a Magyar R?di? eln?ke, m?k?d?s?t a kiegyens?lyozotts?g, a fontos d?nt?sek j? alak?t?sa jellemezte; szeml?let?ben a klasszikus baloldalis?g k?pvisel?j?nek tekinti mag?t, de p?rtatlans?g?t, a jog?llamis?g ?s a t?rv?nyes cselekv?s elveit ?s felt?teleit ?ltal?nos elismer?s mellett val?s?totta meg."

A k?zlem?ny szerint az ?llamf? v?lem?nye az, hogy "Hajdu Istv?n nem eg?sz egy ?ve mostani neh?z ORTT-eln?ki feladatait is a jog ?s a kiegyenl?t? m?rs?kelts?g b?lcsess?g?vel v?gezte; nyilv?nos megnyilatkoz?sai is ennek jegy?ben alakultak."

"A d?nt?sek demokratikusan sz?letnek, a Hivatalban nyugodt l?gk?r van" - olvashat? a k?zlem?nyben.

Ez?rt M?dl Ferenc hangs?lyozza: Hajdu Istv?nt most "lev?ltani" igaz?ban nehezen indokolhat?, elmarasztal? ?rt?k?t?letet jelentene vele ?s a kor?bbi k?z?s d?nt?ssel szemben.
[MTI]