Cs?t?rt?k?n ism?t az ORTT napirendj?n a Tilos R?di? ?gye, a Tilos ?l? ad?sban tart sajt?t?j?koztat?t

2004-02-12 02:35
-A +A

Az Orsz?gos R?di? ?s Telev?zi? Test?let (ORTT) cs?t?rt?k?n foglalkozhat t?bb, a Tilos R?di?val kapcsolatos t?m?val - ?rtes?lt szerd?n a m?diahat?s?g egyik, n?v n?lk?l nyilatkoz? tagj?t?l az MTI. Ekkor d?ntenek a gr?miumba a Fidesz ?ltal jel?lt Erd?s Zsuzsanna azon ind?tv?ny?r?l, hogy s?rg?ss?ggel t?rgyalj?k az ad? egyik m?sor?val kapcsolatos m?lt heti beadv?nyt - k?z?lte a n?vtelens?get k?r? test?leti tag. ?l? ad?sban tart sajt?t?j?koztat?t cs?t?rt?k?n a m?diumot ?rint? k?rd?sekr?l a Tilos R?di? - t?j?koztatta az ad? k?zlem?nyben az MTI-t.

T?j?koztat?sa szerint cs?t?rt?k?n szavaznak arr?l is, megfellebbezik-e a m?dium m?sorszolg?ltat?si jog?nak harminc napos megvon?s?r?l sz?l? hat?rozatuk v?grehajt?s?t felf?ggeszt? b?r?s?gi d?nt?st. D?nthetnek arr?l is, hogy vizsg?latot ind?ttatnak-e az ORTT irod?j?val a Tilos R?di? egyik m?lt heti ad?s?ban felolvasott, Orb?n Viktort becsm?rl? sms-?zenet miatt - tette hozz?.

A test?leti tag felh?vta a figyelmet arra: minderre csak abban az esetben ker?lhet sor, ha az ?ttag? test?letb?l n?gyen megszavazz?k a t?ma s?rg?s t?rgyal?s?t; ellenkez? esetben a j?v? heti ?l?sek egyik?nek napirendj?t szerepelhet a k?rd?s.

Az Orsz?gos R?di? ?s Telev?zi? Test?let janu?r 21-?n harminc napra felf?ggesztette a Tilos R?di? m?sorszolg?ltat?si jogosults?g?t, egyebek mellett az?rt, mert az egyik, Barang? n?ven ismertt? v?lt m?sorvezet? szenteste azt mondta: "kiirtan?m az ?sszes kereszt?nyt". A m?diahat?s?g akkor - a Tilos m?sik k?t kifog?solt eset?t is t?rgyalva - hat h?napra kiz?rta a r?di?t a M?sorszolg?ltat?si Alapb?l val? t?mogat?sb?l, ?s mintegy utols? figyelmeztet?sk?nt alkalmazta a m?diat?rv?ny azon kit?tel?t, amely szerint a test?let "?r?sbeli figyelmeztet?sben meg?llap?tja a jogs?rt?st". Amennyiben a m?diahat?s?g ism?t elmarasztalja a Tilost, az a r?di? m?sorszolg?ltat?si szerz?d?s?nek felmond?s?t vonhatja maga ut?n. Az ad? jelenleg az?rt sug?rozhat, mert a b?r?s?g felf?ggesztette az ORTT ?ltal kiszabott b?ntet?s v?grehajt?s?t.

A formabont? esem?nyen cs?t?rt?k?n reggel 9.30 ?s 11 ?ra k?z?tt a 215-3773-as telefonsz?mon tehetik fel k?rd?seiket a sajt? k?pvisel?i ?s az ?rdekl?d?k - k?z?lte az ad?s?t az FM 90,3 MHz-es frekvenci?n sug?rz? r?di? szerd?n.

"A Tilos R?di? h?tf? esti k?zgy?l?s?n a szinte teljes l?tsz?mban megjelent tags?g elemezte az elm?lt id?szak t?rt?n?seit, ?s meghat?rozta azokat l?p?seket, amelyekkel el?rhet? az a c?l, hogy a Tilos R?di? ?vtizedes t?rt?net?hez m?lt?n, az esetleges jogs?rt?seket kik?sz?b?lve, de ?rt?keit fel nem adva folytathassa tev?kenys?g?t" - olvashat? a k?zlem?nyben. Mint ?rj?k, a m?sork?sz?t?k tov?bbra sem vesztett?k el hit?ket abban, hogy a Tilos R?di? a szabad v?lem?nyform?l?s f?ruma, a sz?l?s szabads?g?nak m?helye.

"Az elk?vetkez? egy h?napban a Tilos kollekt?v?ja politikai ?s erk?lcsi nyom?sokt?l f?ggetlen?l, higgadtan ?s j?zanul k?v?nja kidolgozni ?j alapszab?ly?t, m?k?d?si modellj?t ?s m?sorstrukt?r?j?t. Minden ellenkez? nyom?s ellen?re tov?bbra is t?vol k?v?nja tartani mag?t a politik?t?l ?s rem?li, hogy a politika is t?vol k?v?nja tartani mag?t t?le" - tartalmazza a Tilos R?di? k?zlem?nye.
[MTI]