Elmaradt az megbesz?l?s a demonstr?l? gazd?kkal

2004-02-18 01:28
-A +A

Elmaradtak a kedd d?lut?nra tervezett egyeztet? t?rgyal?sok a demonstr?l? mez?gazdas?gi termel?k ?s az agr?rt?rca k?pvisel?i k?z?tt. Benedek F?l?p k?zigazgat?si ?llamtitk?r t?j?koztat?sa szerint az egyeztet?sre megjel?lt helysz?nen ?s id?pontban a demonstr?l?k k?pvisel?i nem voltak jelen. M?dl Istv?n, a tejtermel?k orsz?gos nagygy?l?se ?gyviv? test?let?nek tagja - aki a gazdademonstr?ci?s bizotts?gban is hasonl? szerepet v?llalt - saj?t v?lem?nye szerint hib?zott, amikor h?tf?n egyed?l ment t?rgyalni a F?ldm?vel?s?gyi ?s Vid?kfejleszt?si Miniszt?riumba.

N?meth Imre, a t?rca vezet?je kijelentette: a termel?k val?s probl?m?in?l csup?n a k?pviselet hi?nya ?s annak megosztotts?ga nagyobb. Szerinte ugyanis az egyeztet?si folyamatot t?bb szervezet is politikai ind?ttat?s? zavarkelt?sre igyekszik felhaszn?lni.

A miniszter ?gy v?lte, az egyeztet?snek egyetlen lehets?ges m?dja van, szakmai alapon kell t?rt?nnie, az agr?rrendtart?si t?rv?ny szabta kereteken bel?l. Az egyeztet?sre a term?kp?lya bizotts?gok jogosultak a term?kp?lya szerepl?i k?z?tt - mutatott r? N?meth Imre.

Szanyi Tibor, a t?rca politikai ?llamtitk?ra kijelentette: az FVM szolid?ris mind az agr?rtermel?kkel, mind pedig a vid?ken ?l? szeg?ny emberekkel. Emellett hajland? minden regisztr?lt t?rsadalmi szervezettel t?rgyalni. Jelenleg az FVM-ben mintegy 50 ilyen agr?rszervezetet tartanak nyilv?n.

Benedek F?l?p, a miniszt?rium k?zigazgat?si ?llamtitk?ra arr?l sz?molt be, hogy h?tf?n d?lut?n ?t ?s h?t ?ra k?z?tt t?rgyalt M?dl Istv?nnal, a tejtermel?k megb?zottj?val a term?kp?lya gondjainak megold?s?r?l. ?tvett t?le h?rom dokumentumot a tejtermel?k, baromfitart?k ?s a sert?steny?szt?k pontokba szedett gondjair?l.

A felvetett probl?m?kra tett miniszt?riumi megold?si javaslatot kedd d?lut?n 2 ?r?ra ?g?rte a tejtermel?k megb?zottj?nak ?s jelezte azt is, hogy az anyag ?tn?z?s?t k?vet?en 4 ?ra k?r?l a t?rc?n?l hajland?k a r?szletes megbesz?l?sekre.

Az ?llamtitk?r szerint a k?vetel?sek 60-70 sz?zal?k?t ?rdemben meg tudta v?laszolni a miniszt?rium, ?m a demonstr?l?k k?pvisel?i kedden 2 ?rakor ?jabb pet?ci?t ny?jtottak ?t a h?tf?ivel megegyez? tartalommal a miniszt?riumban, ?s nem jelezt?k t?rgyal?si sz?nd?kukat.

N?meth Imre a tejtermel?k gondjaival kapcsolatban a sajt?t?j?koztat?n k?z?lte: a Tej Term?kp?lya Bizotts?g a 72 forintos nett? ?tv?teli ?r mellett a piaci stabilit?st elk?pzelhet?nek tartotta.

A miniszter szerint ugyanakkor az intervenci?s ?r k?vetel?s?vel nem lehet mit kezdeni, mivel ez az Eur?pai Uni?ban nem szok?sos ?s ?gy alkalmazni sem volna k?v?natos. N?meth Imre azt sem tartotta hely?nval?nak, hogy az ?llam p?tolja a t?nyleges ?tv?teli ?r ?s az intervenci?s ?r k?z?tti mindenkori k?l?nbs?get.

A sert?sh?s importj?nak korl?toz?s?val kapcsolatos ?js?g?r?i felvet?sre a miniszter ?gy reag?lt: az nem megengedhet?, mivel magyar piaci ?rdekeket s?rtene. Ismertette: Lengyelorsz?gnak jelezte a magyar f?l, hogy fontolja meg a Magyarorsz?gra ir?nyul? has?tott f?lsert?s-exportot, mivel az zavart okozna a magyar piacon.

M?dl Istv?n szerint hiba volt egyed?l t?rgyalnia a miniszt?riummal

M?dl Istv?n, a tejtermel?k orsz?gos nagygy?l?se ?gyviv? test?let?nek tagja - aki a gazdademonstr?ci?s bizotts?gban is hasonl? szerepet v?llalt - saj?t v?lem?nye szerint hib?zott, amikor h?tf?n egyed?l ment t?rgyalni a F?ldm?vel?s?gyi ?s Vid?kfejleszt?si Miniszt?riumba.

M?dl Istv?n, aki a gazdademonstr?ci?s bizotts?gban is hasonl? szerepet v?llalt, kedden MTI k?rd?s?re elmondta: a demonstr?l? gazd?k megb?zottai ?s az agr?rt?rca k?pvisel?i k?z?tt kedden az?rt nem j?tt l?tre az egyeztet? t?rgyal?s, mert ? h?tf?n d?lut?n megbesz?l?st folytatott Benedek F?l?ppel, a F?ldm?vel?s?gyi ?s Vid?kfejleszt?si Miniszt?rium k?zigazgat?si ?llamtitk?r?val.

M?dl Istv?n elmondta: a t?rgyal?s t?ny?t bejelentette ugyan a demonstr?ci?s bizotts?gnak, de ott t?bben ezt rossz n?ven vett?k, mivel ?gy v?lt?k, hogy az megoszt? sz?nd?k?. Ez?rt ? bejelentette, hogy a tov?bbiakban egyed?l nem k?v?n miniszt?riumi tiszts?gvisel?kkel tal?lkozni.

?gy annak ellen?re, hogy Benedek F?l?p felaj?nlotta neki: az ?ltala h?tf?n ?tadott k?vetel?sekre kedden d?lut?n k?t ?r?ig v?laszol ?s a v?lasz tanulm?nyoz?s?t k?vet?en megvitathatj?k a r?szleteket, ez nem t?rt?nt meg. A demonstr?l? gazd?k megb?zottai ugyanis ?gy d?nt?ttek, hogy k?vetel?seiket kieg?sz?tve ebben az id?pontban ism?t ?tadj?k a miniszt?riumban, hogy azokr?l t?rgyaljanak.

Ezekre a megbesz?l?sekre azonban nem ker?lt sor, mivel M?dl Istv?n szerint ?ket ?gy t?j?koztatt?k, hogy sem a miniszter, sem a k?zigazgat?si ?llamtitk?r nem tart?zkodik az ?p?letben, ?s az ?ltaluk k?sz?tett beadv?nyokat egy miniszt?riumi f?oszt?lyvezet? vette ?t.
[MTI]

Ajánlott cikkek

A vasárnapi időközi választáson fog kiderülni, hogy ez az egy egy elleni küzdelem 2022-ben sikeres lehet-e.
Ennél nemzetietlenebb gazdaságpolitikát ritkán látott Magyarország.
A Jobbik kötelezővé tenné, amit régóta meg is tesz - képviselői hozzátartozók vagyonnyilatkozatának nyilvánossága.
Jakab Péter facebook-bejegyzése
A posta vezérigazgatójának a havi bére és jutalma 24 postai dolgozó fizetését teszi ki.
A Jobbik a jövőben is számít a kormány befolyásától még mentes, valódi sajtóorgánumok hiteles és korrekt tájékoztatására.

Eseménynaptár

h
k
sze
cs
p
szo
v
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
 
2020 február