Elmaradt az megbesz?l?s a demonstr?l? gazd?kkal

2004-02-18 01:28
-A +A

Elmaradtak a kedd d?lut?nra tervezett egyeztet? t?rgyal?sok a demonstr?l? mez?gazdas?gi termel?k ?s az agr?rt?rca k?pvisel?i k?z?tt. Benedek F?l?p k?zigazgat?si ?llamtitk?r t?j?koztat?sa szerint az egyeztet?sre megjel?lt helysz?nen ?s id?pontban a demonstr?l?k k?pvisel?i nem voltak jelen. M?dl Istv?n, a tejtermel?k orsz?gos nagygy?l?se ?gyviv? test?let?nek tagja - aki a gazdademonstr?ci?s bizotts?gban is hasonl? szerepet v?llalt - saj?t v?lem?nye szerint hib?zott, amikor h?tf?n egyed?l ment t?rgyalni a F?ldm?vel?s?gyi ?s Vid?kfejleszt?si Miniszt?riumba.

N?meth Imre, a t?rca vezet?je kijelentette: a termel?k val?s probl?m?in?l csup?n a k?pviselet hi?nya ?s annak megosztotts?ga nagyobb. Szerinte ugyanis az egyeztet?si folyamatot t?bb szervezet is politikai ind?ttat?s? zavarkelt?sre igyekszik felhaszn?lni.

A miniszter ?gy v?lte, az egyeztet?snek egyetlen lehets?ges m?dja van, szakmai alapon kell t?rt?nnie, az agr?rrendtart?si t?rv?ny szabta kereteken bel?l. Az egyeztet?sre a term?kp?lya bizotts?gok jogosultak a term?kp?lya szerepl?i k?z?tt - mutatott r? N?meth Imre.

Szanyi Tibor, a t?rca politikai ?llamtitk?ra kijelentette: az FVM szolid?ris mind az agr?rtermel?kkel, mind pedig a vid?ken ?l? szeg?ny emberekkel. Emellett hajland? minden regisztr?lt t?rsadalmi szervezettel t?rgyalni. Jelenleg az FVM-ben mintegy 50 ilyen agr?rszervezetet tartanak nyilv?n.

Benedek F?l?p, a miniszt?rium k?zigazgat?si ?llamtitk?ra arr?l sz?molt be, hogy h?tf?n d?lut?n ?t ?s h?t ?ra k?z?tt t?rgyalt M?dl Istv?nnal, a tejtermel?k megb?zottj?val a term?kp?lya gondjainak megold?s?r?l. ?tvett t?le h?rom dokumentumot a tejtermel?k, baromfitart?k ?s a sert?steny?szt?k pontokba szedett gondjair?l.

A felvetett probl?m?kra tett miniszt?riumi megold?si javaslatot kedd d?lut?n 2 ?r?ra ?g?rte a tejtermel?k megb?zottj?nak ?s jelezte azt is, hogy az anyag ?tn?z?s?t k?vet?en 4 ?ra k?r?l a t?rc?n?l hajland?k a r?szletes megbesz?l?sekre.

Az ?llamtitk?r szerint a k?vetel?sek 60-70 sz?zal?k?t ?rdemben meg tudta v?laszolni a miniszt?rium, ?m a demonstr?l?k k?pvisel?i kedden 2 ?rakor ?jabb pet?ci?t ny?jtottak ?t a h?tf?ivel megegyez? tartalommal a miniszt?riumban, ?s nem jelezt?k t?rgyal?si sz?nd?kukat.

N?meth Imre a tejtermel?k gondjaival kapcsolatban a sajt?t?j?koztat?n k?z?lte: a Tej Term?kp?lya Bizotts?g a 72 forintos nett? ?tv?teli ?r mellett a piaci stabilit?st elk?pzelhet?nek tartotta.

A miniszter szerint ugyanakkor az intervenci?s ?r k?vetel?s?vel nem lehet mit kezdeni, mivel ez az Eur?pai Uni?ban nem szok?sos ?s ?gy alkalmazni sem volna k?v?natos. N?meth Imre azt sem tartotta hely?nval?nak, hogy az ?llam p?tolja a t?nyleges ?tv?teli ?r ?s az intervenci?s ?r k?z?tti mindenkori k?l?nbs?get.

A sert?sh?s importj?nak korl?toz?s?val kapcsolatos ?js?g?r?i felvet?sre a miniszter ?gy reag?lt: az nem megengedhet?, mivel magyar piaci ?rdekeket s?rtene. Ismertette: Lengyelorsz?gnak jelezte a magyar f?l, hogy fontolja meg a Magyarorsz?gra ir?nyul? has?tott f?lsert?s-exportot, mivel az zavart okozna a magyar piacon.

M?dl Istv?n szerint hiba volt egyed?l t?rgyalnia a miniszt?riummal

M?dl Istv?n, a tejtermel?k orsz?gos nagygy?l?se ?gyviv? test?let?nek tagja - aki a gazdademonstr?ci?s bizotts?gban is hasonl? szerepet v?llalt - saj?t v?lem?nye szerint hib?zott, amikor h?tf?n egyed?l ment t?rgyalni a F?ldm?vel?s?gyi ?s Vid?kfejleszt?si Miniszt?riumba.

M?dl Istv?n, aki a gazdademonstr?ci?s bizotts?gban is hasonl? szerepet v?llalt, kedden MTI k?rd?s?re elmondta: a demonstr?l? gazd?k megb?zottai ?s az agr?rt?rca k?pvisel?i k?z?tt kedden az?rt nem j?tt l?tre az egyeztet? t?rgyal?s, mert ? h?tf?n d?lut?n megbesz?l?st folytatott Benedek F?l?ppel, a F?ldm?vel?s?gyi ?s Vid?kfejleszt?si Miniszt?rium k?zigazgat?si ?llamtitk?r?val.

M?dl Istv?n elmondta: a t?rgyal?s t?ny?t bejelentette ugyan a demonstr?ci?s bizotts?gnak, de ott t?bben ezt rossz n?ven vett?k, mivel ?gy v?lt?k, hogy az megoszt? sz?nd?k?. Ez?rt ? bejelentette, hogy a tov?bbiakban egyed?l nem k?v?n miniszt?riumi tiszts?gvisel?kkel tal?lkozni.

?gy annak ellen?re, hogy Benedek F?l?p felaj?nlotta neki: az ?ltala h?tf?n ?tadott k?vetel?sekre kedden d?lut?n k?t ?r?ig v?laszol ?s a v?lasz tanulm?nyoz?s?t k?vet?en megvitathatj?k a r?szleteket, ez nem t?rt?nt meg. A demonstr?l? gazd?k megb?zottai ugyanis ?gy d?nt?ttek, hogy k?vetel?seiket kieg?sz?tve ebben az id?pontban ism?t ?tadj?k a miniszt?riumban, hogy azokr?l t?rgyaljanak.

Ezekre a megbesz?l?sekre azonban nem ker?lt sor, mivel M?dl Istv?n szerint ?ket ?gy t?j?koztatt?k, hogy sem a miniszter, sem a k?zigazgat?si ?llamtitk?r nem tart?zkodik az ?p?letben, ?s az ?ltaluk k?sz?tett beadv?nyokat egy miniszt?riumi f?oszt?lyvezet? vette ?t.
[MTI]

Ajánlott cikkek

Továbbra sem fizeti vissza Tárnok a visszajáró önerőt az uniós támogatással megvalósult csatornaprogramból.
Közérdekű adatigényléssel fordul a Miniszterelnökséghez Bencsik János, hogy kiderüljön, miért költöttek több százmillió forintot egy még csak papíron létező budapesti kórházra.
„Modern párt vagyunk, de az AIRbnb által okozott gondokat is kezelni kell."
Z. Kárpát Dániel Facebook-bejegyzése a kormány lázálmairól és a valóságról.
Végre őszintén elárulta az egyik fideszes, mi náluk a legfontosabb szempont
Így bővíti a Kubatov-listát a Fidesz.

Eseménynaptár

h
k
sze
cs
p
szo
v
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
2019 szeptember