F?khoz l?ncolt?k magukat a Greenpeace aktivist?i a Zeng?n

2004-02-13 14:49
-A +A

A Greenpeace k?rnyezetv?d? szervezet aktivist?i f?khoz l?ncolt?k magukat p?nteken reggel a Zeng?-hegyen, hogy megakad?lyozz?k a Mecsek cs?cs?ra tervezett NATO radar?llom?s meg?p?t?s?hez sz?ks?ges fakitermel?si munk?latokat. Az erd?szet ?ltal megb?zott biztons?gi ?r?k megpr?b?lt?k elt?vol?tani a f?kat v?d? Greenpeace-aktivist?kat, valamint a Zeng??rt hossz? ?vek ?ta tiltakoz? helyb?li civil szervezetek szint?n a helysz?nen tiltakoz? tagjait, de fell?p?s?k sikertelen volt.

"Elsz?ntak vagyunk ?s ha kell, a v?gs?kig kitartunk, hogy megg?toljuk a k?rnyezetpuszt?t? beruh?z?st" - mondta a helysz?nen az MTI tud?s?t?j?nak a Greenpeace egyik k?pvisel?je. A nemzetk?zi z?ld szervezet 12 tagja, k?zt?k osztr?k ?s n?met aktivist?k, azokkal a demonstr?l?kkal - magyar civil ?s k?rnyezetv?d? szervezetek tagjaival - ?rkeztek a Zeng?re, akik m?r szerda ?ta pr?b?lj?k megakad?lyozni, hogy az ?llami ter?let kezel?je, a Mecseki Erd?szeti Rt. 0,2 hekt?r ter?leten erd?irt?st v?gezzen.

A Mecsek cs?cs?ra tervezett NATO-lok?tor?llom?s ellen demonstr?l?k saj?t test?kkel v?dt?k a beruh?z?s miatt kiv?g?sra ?t?lt f?kat, t?bben hozz?juk is l?ncolt?k, vagy bilincselt?k magukat, n?h?nyan alpinista felszerel?ssel a f?kra is felm?sztak.

A helysz?nen megjelent mintegy 30 ?rz?-v?d? szolg?latos, akik az ?llami ter?let kezel?je, a Mecseki Erd?szeti Rt. megb?z?s?b?l pr?b?ltak szabad munkater?letet biztos?tani a fav?g?k sz?m?ra. A t?ntet?k azonban a fav?g?k fejsz?i, f?r?szei el? ?lltak, ez?rt az ?rz?-v?d?k elr?ngatt?k ?ket a f?kt?l, a f?ld?n h?zt?k ?ket. N?h?ny Greenpeace-aktivista horzsol?sos s?r?l?seket szenvedett.

A biztons?giak f?l ?ra m?lva felhagytak akci?jukkal, mert a demonstr?l?k, miut?n elr?ngatt?k ?ket a f?k mell?l, ?jra visszamentek az irt?sra kijel?lt ter?letre, hogy megakad?lyozz?k a f?k kiv?g?s?t. Az ?r?k egy ideig tan?cskoztak arr?l, hogyan l?pjenek fel az aktivist?kkal szemben, mit tegyenek a munk?latok biztos?t?sa ?rdek?ben, v?g?l a fav?g?kkal egy?tt elvonultak a helysz?nr?l.

"Nem hissz?k, hogy feladt?k volna. ?gy tudjuk, k?s? d?lut?n, estefel? visszaj?nnek ?s er?s?t?st is hoznak. Mi azonban v?rjuk ?ket, addig lesz?nk itt, ameddig sz?ks?ges" - hangoztatta Herbert Tam?s, a Civil Szervezetek a Zeng??rt Mozgalom egyik vezet?je.

Az erd?szet sz?m?ra a munk?latok az?rt olyan s?rg?sek, mert a fakitermel?sre csak febru?r 15-ig van enged?ly?k. Amennyiben a munk?t nem tudj?k hat?rid?re elv?gezni, azt csak okt?berben folytathatj?k. Ez esetben a lok?tor?llom?s meg?p?t?se is k?shet.

Szab? Zsolt, a Honv?delmi Miniszt?rium sajt?referense az MTI megkeres?s?re k?z?lte, hogy a szakt?rca a munkater?letet ?tadta a kivitelez?nek, a helysz?nnel legk?zelebb akkor lesz feladata, amikor elk?sz?l a l?tes?tm?ny. Arra a k?rd?sre, hogy a szakt?rc?nak mi az ?ll?spontja a jelenleg a helysz?nen zajl? tiltakoz?ssal kapcsolatban, a sajt?referens kijelentette: a miniszt?rium 1998 ?s 2002 k?z?tt minden sz?ks?ges enged?lyt beszerzett a beruh?z?shoz, azokat megk?ldte az illet?kes szakhat?s?goknak ?s a NATO-nak.

Bocskai Istv?n, a szakt?rca kommunik?ci?s f?igazgat?-helyettese szerd?n az ?ggyel kapcsolatban elmondta: a magyar ?llam tulajdona, nem pedig mag?ntulajdon az a ter?let, ahov? a Zeng? hegyen lok?tor?llom?st ?p?tenek, a Honv?delmi Miniszt?rium az elm?lt ?vek sor?n kiv?s?rolta ezt a ter?letet. Bocskai Istv?n hangs?lyozta, hogy a szakt?rc?nak ?rv?nyes szerz?d?se van a kivitelez? c?ggel a munk?latok elv?gz?s?re. A HM az enged?lyeztet?s sor?n minden k?rnyezetv?delmi el??r?snak eleget tett, ?s rendelkezik a sz?ks?ges enged?lyekkel.

Mint mondta, a miniszt?rium a k?rnyezetv?delmi hat?s?gok, szakhat?s?gok aj?nl?sait figyelembe vette, a sz?ks?ges k?rnyezetv?delmi tanulm?nyokat a p?csi egyetem szakembereivel elv?geztette. Az el??r?sokat ?s aj?nl?sokat a kivitelez? c?g a beruh?z?s sor?n figyelembe veszi. A f?igazgat?-helyettes elmondta, hogy a p?ly?ztat?s, az enged?lyeztet?s egy r?sze ?s a beruh?z?s az el?z? korm?nyzati ciklusban indult, s az ezzel kapcsolatos d?nt?sek m?g az 1998-2002-es korm?nyzati ciklusban megsz?lettek. A szakt?rca ezen d?nt?sek alapj?n j?r el.
[MTI]

Ajánlott cikkek

A vasárnapi időközi választáson fog kiderülni, hogy ez az egy egy elleni küzdelem 2022-ben sikeres lehet-e.
Ennél nemzetietlenebb gazdaságpolitikát ritkán látott Magyarország.
A Jobbik kötelezővé tenné, amit régóta meg is tesz - képviselői hozzátartozók vagyonnyilatkozatának nyilvánossága.
Jakab Péter facebook-bejegyzése
A posta vezérigazgatójának a havi bére és jutalma 24 postai dolgozó fizetését teszi ki.
A Jobbik a jövőben is számít a kormány befolyásától még mentes, valódi sajtóorgánumok hiteles és korrekt tájékoztatására.

Eseménynaptár

h
k
sze
cs
p
szo
v
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
 
2020 február