Ifj? Szocialist?k: t?rv?nyess?gi fel?gyeleti vizsg?lat a polg?ri k?r?kkel szemben

2004-02-12 23:26
-A +A

A Fiatal Baloldal - Ifj? Szocialist?k cs?t?rt?k?n kezdem?nyezte, hogy a Legf?bb ?gy?szs?g (LB) ind?tson t?rv?nyess?gi fel?gyeleti vizsg?latot a polg?ri k?r?kkel szemben. Zuschlag J?nos, a szervezet eln?khelyettese az LB-nek c?mzett level?ben, amelyet az MTI-nek is elk?ld?tt, lesz?gezi: "a polg?ri k?r?k rendezv?nyt szerveznek, sz?kh?z megv?s?rl?sa c?lj?b?l adakoz?st hirdetnek, vagyis bev?tellel rendelkeznek. Tagnyilv?ntart?st vezetnek, ilyen tev?kenys?get pedig csak nyilv?ntart?sba vett szervezet folytathat".

Az MSZP-s orsz?ggy?l?si k?pvisel? felteszi a k?rd?st: ha a polg?ri k?r?k nem bejegyzett szervezetek, akkor hogyan folytathatnak gazdas?gi tev?kenys?get, hogyan fogadhatnak el adom?nyokat szervezeti c?lok megval?s?t?s?ra. "Ha nem bejegyzett szervezetek, kinek a jav?ra ?p?tenek sz?kh?zat?" - teszi hozz?.

A lev?l szerint a t?rv?nyess?gi fel?gyeleti vizsg?latot az?rt is kezdem?nyezik az ifj? szocialist?k, mert az egyik polg?ri k?r, R?kosmente Polg?ri K?r?k Egyes?l?se szervezte azt a Tilos R?di? el?tt megtartott t?ntet?st, "ahol Melocco Mikl?s, D?brentei Korn?l ?s Lovas Istv?n a mi v?lem?ny?nk szerint besz?deikkel kimer?tett?k a k?z?ss?g elleni izgat?s b?ntett?t".

A F?v?rosi F??gy?szs?g sz?viv?je az MTI ?rdekl?d?s?re elmondta: az egyes?l?si jogr?l sz?l? 1989/2. t?rv?ny 14. szakasza rendelkezik arr?l, hogy a p?rt kiv?tel?vel a t?rsadalmi szervezetek m?k?d?se felett az ?gy?szs?g gyakorolja a t?rv?nyess?gi fel?gyeletet.

A jogszab?ly 5. szakasza szerint nem min?s?l t?rsadalmi szervezetnek a mag?nszem?lyeknek olyan k?z?ss?ge, amelynek m?k?d?se nem rendszeres, vagy nincs nyilv?ntartott tags?ga vagy szervezete - ismertette Dobos Gabriella.

Hozz?tette: az 1972/5. t?rv?ny hat?roz az ?gy?szs?g t?rv?nyess?gi fel?gyelet?tek gyakorl?s?r?l, vagyis arr?l, hogy milyen int?zked?si lehet?s?gei vannak az ?gy?sznek a t?rv?nyess?gi fel?gyelet kapcs?n.

A jogszab?ly ?rtelm?ben az ?gy?sz bek?rheti ?s megtekintheti a szervezet k?zgy?l?s?nek hat?rozatait, az egyes?let alapszab?ly?t, a t?rv?nyess?g ?rdek?ben vizsg?latot tarthat. A vizsg?lat eredm?nyek?nt felsz?lal?ssal vagy figyelmeztet?ssel ?lhet a szervezet fel?, ha a j?v?beli t?rv?nys?rt?s vesz?ly?t ?szleli, valamint b?r?s?ghoz is fordulhat, az?rt hogy a m?k?d?s t?rv?nyess?ge helyre ?ll?that? legyen - t?j?koztatott a sz?viv?.
[MTI]