Lendvai: er?teljesebb korm?nyzati munk?t v?r el a szocialista frakci?

2004-02-10 01:32
-A +A

Er?teljesebb, hat?rozottabb, gyorsabban d?nt? korm?nyzati munk?t v?r a kabinett?l az MSZP orsz?ggy?l?si k?pvisel?csoportja - mondta h?tf?n sajt?t?j?koztat?n, Budapesten Lendvai Ildik? frakci?vezet?. "Ha a k?z?rzet rosszabb, mint az emberek ?letk?r?lm?nyei, ha a p?nz?gyi meg?t?l?s rosszabb, mint a t?nyleges gazdas?gi helyzet, akkor ezen er?teljesebb, hat?rozottabb, gyorsabban d?nt? korm?nyzati st?lus seg?thet" - hangoztatta a politikus a nagyobbik korm?nyp?rt frakci?j?nak ?l?se ut?n, amelyen Medgyessy P?ter minisztereln?k jelenl?t?ben a korm?ny munk?j?r?l, meg?t?l?s?r?l ?s a frakci? feladatair?l esett sz?.

Juh?sz G?bor frakci?vezet?-helyettes ?js?g?r?i k?rd?sre v?laszolva elmondta, Medgyessy P?ter szerint a korm?ny st?lus?n, magatart?s?n ?s k?vetkezetess?g?n kell v?ltoztatni. "A minisztereln?k ?r meger?s?tette azt a sz?nd?k?t, hogy lesznek korm?nystrukt?r?t ?rint? d?nt?sek" - tette hozz?, r?szleteket azonban nem ?rult el.

Lendvai Ildik? k?zl?se szerint az emberek demokratikus, p?rbesz?det folytat?, ugyanakkor "er?s kez?", az orsz?g ?rdekeit k?pvisel? korm?nyz?st v?rnak.

A frakci?vezet? ?rt?kel?se szerint 2003 egyszerre volt sikeres ?s ellentmond?sos ?v a korm?ny sz?m?ra, mert sz?mos t?rsadalmi csoport ?letk?r?lm?nyei javultak, viszont tov?bbra is probl?m?k vannak egyebek mellett a szeg?nys?get ?s a p?nz?gyi helyzetet illet?en.

"Nem tudtuk hat?kony korm?nyzati munk?val megg?tolni az emberek elbizonytalanod?s?t a j?v?, a gazdas?gi ?let alakul?s?nak perspekt?v?iban, ?s ma ez ?t vissza els?sorban n?pszer?s?g?nk cs?kken?s?ben" - emelte ki a szocialist?k frakci?vezet?je.

Lendvai Ildik? kit?rt arra, hogy m?g az orsz?g gazdas?gi mutat?i az ut?bbi h?napokban kedvez?en alakultak, addig a p?nz?gyi helyzettel ?sszef?gg?sben probl?m?k mer?ltek fel.

A jogalkot?si feladatokr?l sz?lva elmondta, javasolj?k, hogy m?jusban legyen z?r?szavaz?s a ter?letfejleszt?si t?rv?nyr?l, valamint a korm?ny min?l el?bb ny?jtson be a kist?rs?gek meger?s?t?s?hez sz?ks?ges t?rv?nyjavaslatot. Hozz?tette, id?n t?bb, a gazdas?gi fejl?d?s jogi felt?teleit megteremt?, az uni?s csatlakoz?sb?l fakad?, illetve a demokr?ci?t seg?t? jogszab?ly ker?l az Orsz?ggy?l?s el?.

Az MSZP frakci?vezet?je k?z?lte, folytat?dnak a k?pvisel?csoport inform?lis ?l?sei: febru?rban a gazdas?gr?l tartanak eszmecser?ket neves p?nz?gyi szakemberek - t?bbek k?z?tt Kupa Mih?ly, Sur?nyi Gy?rgy, K?d?r B?la, B?kesi L?szl?, Sz?les G?bor - megh?v?s?val.

G?nd?r Istv?n frakci?vezet?-helyettes szavai szerint a frakci? az M5-?s matric?s rendszerbe t?rt?n? bevon?s?t hangoztatva ?gy v?lte, az aut?p?lya ?gy?ben az ?zemeltet?s, a tulajdonl?s ?s a tov?bb?p?t?s k?rd?seit kell megv?laszolni.

A frakci? tudja ?s elfogadja, hogy ez p?nzbe ker?l - mondta.
[MTI]

Ajánlott cikkek

Szerdán megkezdődött az úgynevezett szájzár törvény parlamenti vitája.
Elfogadhatatlan, hogy Mészáros Lőrinc erőművének vezetése tompítani próbálja a történteket.
Bemutatta új szóvivőjét a Jobbik: Farkas Krisztina volt televíziós újságírót.
"Olyan lesz a jövő, amilyen a jelen iskolája"

Eseménynaptár

h
k
sze
cs
p
szo
v
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
2019 november