Medgyessy ?v?rt?kel? besz?d?nek napj?n demonstr?lnak majd a gazd

2004-02-12 03:13
-A +A

A magyarorosz?gi termel?k k?zel fel?t t?m?r?t? MAGOSZ ?gy d?nt?tt: orsz?gos demonstr?ci?t hirdet. Az agr?rkerekasztal k?l?nbizotts?g?nak ?l?s?t?l megold?st v?rt a k?pviselet, ehelyett azonban azt tapasztalt?k: a N?meth Imre vezette t?rc?nak nincsenek javaslatai a sert?s-, a baromfi, ?s a tej?gazat v?ls?gainak kezel?s?re.

Medgyessy P?ter ?v?rt?kel? besz?d?nek napj?n, febru?r 16-?n utc?ra vonulnak a gazd?k - jelentette be Jakab Istv?n, a MAGOSZ eln?ke.

Szanyi Tibor ?gy jellemezte az agr?rkerekasztal k?l?nbizotts?g?nak ?l?s?t: ?szinte, felt?r? jelleg? besz?lget?s folyik. Hangs?lyozta, hogy egyel?re jobb?t? javaslatok nem hangzottak el, a t?rgyal?sok a helyzetfelt?r?s st?dium?ban vannak. Mint mondta: a jelenl?v?k k?l?nb?z? sz?mokat ismernek az egyes agr?r?gazatok vesztes?geir?l ?s helyzet?r?l, ?gy t?bbek k?z?tt ezeknek a megbesz?l?se is folyamatban van.

Az ellenz?ki k?pvisel?k ?gy ?rt?kelt?k a megbesz?l?st: aggaszt?, hogy a korm?nyzat t?l?k v?rja a s?lyos v?ls?ggal k?zd? agr?r?gazatok probl?m?inak megold?s?t. Lengyel Zolt?n hangs?lyozta: az akut ?gyeket z?ros hat?rid?n bel?l meg kell oldani.

A magyar gazd?k k?zel fel?t t?m?r?t? ?rdekk?pviselet vezet?je szerint a mai nap v?zv?laszt? volt: az l?tj?k, hgoy megold?sra r?vid id?n bel?l nem sz?m?thatnak. Ez?rt Medgyessy P?ter ?v?rt?kel? besz?d?nek napj?n, 16-?n utc?ra vonulnak.

Jakab Istv?n hangs?lyozta: nem seg?lyeket vagy t?mogat?sokat k?rnek a gazd?k. Azt k?vetelik, hogy term?keik?rt megkapj?k az ?nk?lts?get, ?s munk?juk tisztess?ges j?vedelmet biztos?tson sz?mukra. Ennek biztos?t?sa pedig a magyar korm?nyt?l f?gg.
[H?rTV]