A Jobbik Agr?rkabinetje a tej?gazat helyzet?r?l

2004-02-20 14:53
-A +A

A 2003-as ?vben az FVM-nek minden es?lye megvolt, hogy rendezze - a gazdademonstr?ci? egyik f? ok?t - a tejpiaci egyens?lyt. Ez azonban nem siker?lt. Tov?bb gyarap?totta a tej?gazat neh?zs?geit az a t?ny, hogy 2004. janu?r 2-a ?ta nincs tejt?rv?ny. Ennek k?vetkezt?ben a termel?k m?ret?kt?l f?gg?en ki vannak szolg?ltatva azoknak a felv?s?rl?knak, akik fizet?si k?sedelmekkel ?s be nem tartott szerz?d?sekkel nehez?tik a helyzet?ket. A termel?k gondjait tov?bb n?veli, hogy nincs megfelel? ?rdekk?pviselet?k. Ugyanis a Tejterm?k Tan?cs munk?ja a megalakul?sa ?ta eredm?nytelen.

A hazai tej el??ll?t?si ?ra (?nk?lts?gi ?r) 77,50 Ft (Tej Term?ktan?cs adata) k?r?l van, felv?s?rl?si ?ra viszont csak 65 Ft! A korm?ny azzal az indokkal nem emeli a felv?s?rl?si ?rat, hogy az ?gy is magasabb az Uni?ban l?v? felv?s?rl?si ?rakn?l. Nos ez nem igaz! Az Eur?pai Uni?ban a tej felv?s?rl?si ?ra - a jelenlegi 265 Ft/ 1 Euro ?tlag?ron sz?molva - 76,50 Ft-nak felel meg.

2003-ban 1,62 milli?rd liter tejet termelt?nk. Jelenleg a hazai tejfogyaszt?s 1,2 milli?rd litert ig?nyel, de ne feledj?k, hogy a mostani fogyaszt?sunk m?lyponton van. Nehogy Olaszorsz?g sors?ra jussunk, amely a bels?fogyaszt?s megugr? n?veked?se miatt behozatalra szorul.

A tehen?szetek jelent?s r?sze a cs?d sz?l?n van, s?t a kisebb ?llom?nynagys?ggal rendelkez? termel?k egy r?sze m?r cs?dbe is ment. A Koppenh?g?ban "kiharcolt" mez?gazdas?gi t?mogat?sokra nem sz?m?thatnak, mivel ott ?gy d?nt?ttek, hogy nincs sz?ks?g a magyar ?llatteny?szt?sre, ez?rt azt le kell ?p?teni. Ezek ut?n jelent?sebb t?mogat?shoz csak a n?v?nytermeszt?s keret?ben lehetne hozz?jutni, viszont a tehen?szetek nagy r?sze nem rendelkezik komolyabb f?ldter?lettel vagy b?rlem?nnyel, ez?ltal komoly t?mogat?st nem tudnak majd ig?nybe venni. Nem marad m?s h?tra, mint a teh?n?llom?ny v?g?h?dra k?ld?se. Ennek k?vetkezm?nyeit azonban valamennyien ?rezni fogjuk! A teh?n ?llom?nyok le?p?t?se k?vetkezt?ben n? a munkan?lk?lis?g, ami az am?gy is neh?z helyzetben l?v? ?nkorm?nyzatok probl?m?it tov?bb terheli.

Az elk?vetkez? 3-4 h?napban gyors ?s egyszer? elb?r?l?s? t?mogat?sokkal - melyek m?rt?ke 20-25 milli?rd Ft - lehetne orvosolni a tej?gazat neh?zs?geit, am?g a szakemberek egy hossz?t?von is m?k?d? ?s mindenki sz?m?ra elfogadhat? rendszert kidolgoznak.

Agr?rkabinet

Ajánlott cikkek

A módszer már sajnos megszokott.
A Mátrai Erőműnél november 6-án észleltek először szivárgást.
Az elmúlt nyolc évben, a Handó Tünde nevével jelzett korszakban nem minden állt meg úgy, ahogy egy jogállamban meg kellene.
A kormánypártok döntésének értelmében egyetlen egy ellenzéki képviselő sem vehet részt a sajtó ellenőrzését gyakorló Médiatanács működésében.
A Sztojka-ügy a magyar igazságszolgáltatás csődje.

Eseménynaptár

h
k
sze
cs
p
szo
v
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
2019 december