Kurucvirtus

2003-08-03 03:12
-A +A

Kovács Dávid a Jobbik párttá alakulásáról és az unióellenes unióbarátokról - A Heti Válasz riportja

A Jobbik Magyarországért Mozgalom (JMM) legalább annyit szeretne hozzátennia nemzeti oldalhoz, amennyit az SZDSZ hozzátesz az úgynevezett baloldalhoz - nyilatkozta a Heti Válasznak az ősszel párttá alakuló szervezet elnöke. Kovács Dávid szerint a JMM nem akar tömegpártként fellépni; a tömegek ugyanis egyelőre nem vevők az erőteljes nemzeti érték- és érdekérvényesítés programjára.

- Hogy kerül a Jobbik-bázis falára a felirat: "Aki dohányzik az irodában, átléptetjük a Fideszbe"?

- Így próbáljuk elkerülni a dohányzást.

- E "brutális" fenyegetés hatására megjavulnak a Jobbik füstölgői?

- A szöveg a májusi Fidesz-kongresszus idején "íródott" ki. Már korábban eldöntöttük: a Jobbik Magyarországért Mozgalom nem csatlakozik az új Szövetséghez. A felirat azt jelzi, hogy mindezt képesek vagyunk az irónia eszközeivel is megfogalmazni.

- Az sem világos, hogy mit keres az önök mozgalma - lassanként: pártja - a Magyarok Világszövetsége (MVSZ) székházában.

- Elődszervezetünk, a Jobboldali Ifjúsági Közösség - mely ifjúsági alakulatként tovább működik - tagja a világszövetségnek. Így jutányos áron megkaptuk ezt az "illusztris" - hat négyzetméteres - irodát. Ám hamarosan átveszünk egy helyiséget a XI. kerületben is; ott alakult meg az első önkormányzati frakciónk.

- Ahol frakciójuk alakul, rögtön nyitnak egy irodát? Hánynál tartanak?

- Egyelőre egynél. Ugyanakkor egyre több önkormányzati képviselő keres kapcsolatot velünk.

- Hogy lehet, hogy az összes radikáljobboldali csoport az MVSZ-központban kapott menedéket? A bejáratnál a Lelkiismeret '88, odébb az EU-ellenes ernyőszervezetként ismert Szabad Magyarországért Mozgalom hirdeti magát. Megint odébb a Magyar Világ című lapot szerkesztik. Úgy tűnik: egy a tábor.

- A kérdést Patrubány Miklós MVSZ-elnöknek kellene feltenni. Egy biztos: hamis a beállítás, hogy a kicsiny, radikális szervezetek a világszövetség égisze alatt konspirálnak, netán közös politikai formációt szerveznek. A
JMM - eseti kérdésekben - több politikai tényezővel is együttműködik. A Trianon-emléknappal kapcsolatos elképzelésünket például az MDF vitte a törvényhozás elé. Nemrég a Független Kisgazdapárttal szerveztünk
forgalomlassító demonstrációt a vidéki Magyarország és a gazdák érdekében. A 2002. július 4-i hídfoglalás évfordulóján pedig a Szabad Magyarországért Mozgalommal emlékeztünk együtt. Ott volt a helyünk, hiszen egy éve a Jobbik állt ki legkarakteresebben a tüntetők mellett. Továbbá akadnak olyan - főként radikális - politikai erők is, amelyek szeretnék, ha közösen indulnánk velük az európai parlamenti választásokon. Az ilyesfajta együttműködésre azonban esély sincs, hiszen a JMM nem indul a 2004-es voksoláson.

- Félnek, hogy kiderül: kicsi a bors - és erőtlen?

- Ha félnénk, a 2006-os hazai választásoknak sem mernénk nekilendülni. Az EU-megmérettetés egyszerűen nem a mi pályánk - indulásunk szöges ellentétben állna mindazzal, amit eddig képviseltünk.

- A francia Le Pen az európai parlamenti választáson elért sikere után vált világhíressé - még 1988-ban. Nem vonzó a példája?

- Valóban vannak olyan csoportok az - egyébként súlytalan - Európai Parlamentben, amelyek az EU-bürokrácia helyett az európai nemzetek szabad együttműködését erősítenék. Nyilván mi is ezek közé tartoznánk - ha nem tartanánk fölöslegesnek jelenlétünket egy több száz fős arénában. Képmutató az a párt, amely úgymond belülről akar bomlasztani, reformokat kezdeményezni. Túl sokszor hallottuk, hogy "azért lettem kommunista, hogy belülről alakítsam a rendszert".

- Ha jól értem, most "leképmutatózta" egykori pártját, a MIÉP-et, illetve az excsurkistákból álló Magyar Nemzeti Frontot.

- Miért gondolja Csurka István, hogy egy kétfős MIÉP képes lesz - saját szavaival - revizori szerepet vállalni az Európai Parlamentben? Súlyosbító körülmény, hogy mindezt az a Csurka gondolja, aki anno írásaival "láthatóvá tette" a hazai rendszerváltozás mögötti háttérérdekeket.

- Annyi volna a különbség a MIÉP és a JMM között, hogy az egyik indul az uniós választáson, a másik nem?

- Ez önmagában is markáns különbség - az EU megítélése ugyanis nemzetstratégiai kérdés. Reményeink szerint a stílusunk és a hatékonyságunk is minket igazol majd. Már MIÉP-tagként mondtam: nem lehet kizárólag elvontan, lételméleti megközelítésben beszélni például a globalizáció káros hatásairól, és cserébe szavazatokat várni.

- Csurka egészen konkrétan mondta, hogy káros a kóla, a hamburger meg a csigakettes.

- Ezzel semmire sem mentünk. Fel kellett volna tárni például, hogy miért kerülnek kiszolgáltatott helyzetbe a multiknál dolgozó munkavállalók. Esetleg elvállalni az érdekvédelmüket. A tandíj eltörlése, a 19 ezer forintos plusznyugdíj sikere után az is világossá vált, hogy a választók egy részének csak a forintosítható ígéretek jelentenek valódi támpontot. A JMM törzsét olyan fiatalok alkotják, akik tudnak ilyen - ha úgy tetszik: korszerű - fejjel gondolkodni, de eközben nem hazudnak, és vállalják a számukra fontos értékeket.

- A törzsön - a "fiúkon" - kívül végtagjai is vannak a JMM-nek?

- A pártoló tagokon, szimpatizánsokon kívül az 1200 fiatalt tömörítő Jobboldali Ifjúsági Közösségre is építhetünk.

- A Jobbikhoz - 1999 és 2002 között - csatlakozott fiatalok többsége nem pártkezdeményt, hanem egy ifjúsági szervezetet tüntetett ki a bizalmával. Ők tehát nem "egyenes ági" JMM-esek; gondolom, az 1200 is csak amolyan bruttó szám.

- Segítek: az 1200 - egy friss tagrevízió utáni - nettó szám. Kétségtelen, hogy létrejöttekor a Jobbik az összes jobboldali párt háttérszervezete kívánt lenni. A 2002-es választások után azonban megváltozott a helyzet: jött az EU-népszavazás, illetve Irak amerikai megszállása - ezek megítélésében a legkevésbé sem értettünk egyet a parlamenti ellenzékkel -, hosszúra nyúlt a Fidesz agóniája, és a szövetséggé bővülés is csak
álátalakulást jelentett. Azok a volt jobbikosok, akik nem kívántak a mi utunkon járni, máshová csatlakoztak. Almássy Kornélt - akivel ma is kiváló a kapcsolatunk - az MDF választotta elnökségi taggá. Kucsera Tamás Gergely - egykori alelnökünk - a polgári körök szervezésében segédkezik. Eközben több közéleti személyiség - köztük Molnár Tamás és az Inconnu művészcsoport - bejelentette, hogy csatlakozni kíván a JMM-hez. De a szimpatizánsaink közt tudhatjuk Tóth Gy. Lászlót, Lovas Istvánt és Usztics Mátyást is.

- A közvélemény-kutatásokból az következik, hogy - "álátalakulás" ide, "álátalakulás" oda - a Fidesz-szavazók kitartanak egykori választottjuk mellett.

- Nem kérdőjelezzük meg a Fidesz néppárti szerepét. Evidens, hogy Orbán Viktor a jobboldal potenciális miniszterelnök-jelöltje, s a Szövetség alkotja a tábor gerincét. Mi nem tudunk, de nem is akarunk tömegpártként fellépni; az erőteljes nemzeti érdekérvényesítés, a mai EU-felépítmény és az amerikai hódítópolitika elutasítása, a keresztény értékek - például az abortusztörvény szigorítása - melletti kiállás nyilván szűkíti szavazatmaximálási képességünket. Cserében viszont nem kell összevesznünk a lelkiismeretünkkel. Ugyanolyan szerepre pályázunk, mint az SZDSZ az úgynevezett baloldalon.

- Az SZDSZ már csak "aligpárt".

- Ez így alig igaz - az SZDSZ mindmáig társadalmi súlyán túlmenően szakít pozíciókat magának. Mi azzal is megelégednénk, ha lenne módunk "rálátni" az oktatás és a kultúra irányítására. A Szövetségbe tagozódva eldobnánk magunktól az alkupozíciót - és persze az értékeinket is. Nem akarunk örökösen lavírozni, és belekényszerülni a kompromisszumokba.

- Ez afféle szabadcsapat-mentalitás.

- Kurucok vagyunk - ez kétségtelen.

- Az önök soraiban lévő egykori fideszesek kormányon - vagyis az építkezés időszakában - támogatták Orbán Viktorékat. Furcsa, hogy éppen ellenzékben - amikor a Fidesz is kuruclétre van ítéltetve - hátrálnak ki mögülük.

- Tudom, hogy a politikában snassz dolog az érzelmekre hivatkozni - esetünkben mégis megkerülhetetlen. Az előző ciklusban mindent megtettünk, hogy nemzeti-keresztény értékrenddel "fertőzzük meg" az egyetemistákat, mégsem kaptunk támogatást a Fidesztől. Miközben a Krausz Tamás-féle neomarxista folyóirat, az Eszmélet a kultuszminisztérium támogatásával működhetett, nekünk alig futotta egy-két kiadványra.

- Akkor jár el helyesen egy jobboldali kormány, ha megfojtja a baloldal folyóiratait?

- Az értékelvűséget, a tudatos jobboldaliságot hiányoljuk. De nem csak érzelmi problémáink vannak a Fidesz-ciklussal. Az oktatási tárca például - melyet egykor a Szövetség második embere vezetett - szinte teljes egészében meghagyta a Magyar Bálint-i apparátust, és nem tartotta fontosnak, hogy tudatosítsa a fiatalokban a XX. század magyar sorstragédiáját, Trianont.

- Viszont emléknapot szentelt a kommunizmus áldozatainak.

- A múlt században azért is gyilkoltak embereket, mert magyarnak születtek. Az erdélyi mészárlások - Vasgárda gyötörte - áldozatai nem a kommunizmus áldozatai. De ne ragadjunk le az oktatási minisztériumnál. Most mondjam azt, hogy Orbán Viktor volt, aki - az uniós tárgyalásokon - utat nyitott a külföldiek földtulajdonszerzése előtt? Vagy: mi történt a volt miniszterelnök által is kifogásolt zsebszerződésekkel? Sajnos semmi. Menjünk tovább: mit keresett az MTV élén egy olyan ember, aki harminc ezüstért otthagyta a süllyedő hajót? Hatékonyabb politizálást vártunk volna a Fidesztől. A választások tétjét ennek ellenére felmértük, s - így vagy úgy, főleg kampánymunkával - támogattuk Orbánékat.

- A JMM mai háttértámogatója, Lovas István is bejáratos volt az MTV-be, Tóth Gy. László pedig a miniszterelnöki tanácsadók sorát gyarapította. Ők nem felelősek a fenti "galibákért"?

- Egy tanácsadónak nincs döntéshozatali, végrehajtási kompetenciája...

- És persze felelősséget sem vállal semmiért.

- Nem is vállalhat. Ilyen a "munkaköre".

- Azért akad olyan fideszes exminiszter, akinek hálásak lehetnek. Másfél hónapja Stumpf István mondta ki: elképzelhetőnek tartja, hogy a JMM önállóan is bejut a parlamentbe.

- Szerencsére több elemző és közszereplő osztja már ezt a véleményt.

- Több hónapja önök az aktuális "új reménységek". Mégsem mutatják az ehhez illő erőt.

- Miután a három XI. kerületi képviselő jelezte, hogy a továbbiakbanJMM-színekben kíván politizálni, az újságírók rákérdeztek: mikor alakulunk párttá? Azt mondtuk: ősszel. Addig szervezeti hátteret és pártprogramot kell alkotnunk.

- Orbán Viktor viszont nem várt őszig. A Vasárnapi újságban úgy nyilatkozott: pártalapítás helyett mást tanácsolt volna önöknek.

- A teljesség kedvéért tegyük hozzá, hogy Orbán úgy zárta a Jobbik-témát:lehet, hogy az idő minket fog igazolni.

Bódis András

Ajánlott cikkek

A módszer már sajnos megszokott.
A Mátrai Erőműnél november 6-án észleltek először szivárgást.
Az elmúlt nyolc évben, a Handó Tünde nevével jelzett korszakban nem minden állt meg úgy, ahogy egy jogállamban meg kellene.
A kormánypártok döntésének értelmében egyetlen egy ellenzéki képviselő sem vehet részt a sajtó ellenőrzését gyakorló Médiatanács működésében.
A Sztojka-ügy a magyar igazságszolgáltatás csődje.

Eseménynaptár

h
k
sze
cs
p
szo
v
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
2019 december