A haza becsületének megőrzése érdekében semmiképp se küldjenek léhűtőket Brüsszelbe!

Róna Péter 5 pontból álló választási programja:

„1. Az első és legfontosabb feladat – amiben a magyarok elsöprő többsége egyetért (!) –, hogy tartsuk hazánkat az Európai Unióban, és tartsuk Kínát és Oroszországot hazánkon és az Európai Unión kívül.

2. Kell egy új Alkotmány, amely megteremti egy európai értelemben vett demokrácia és jogállam alapjait, mert a jelenlegi Alaptörvény csupán a korrupció és a kézi vezérlésű egyszemélyes hatalom kézikönyve, ami nem fér bele az EU jog- és értékrendjébe, lehetetlenné teszi az unióval fennálló végeláthatatlan viták rendezését, a befagyasztott EU-s pénzek felszabadítását.

3. Vissza kell állítani a kifosztott és kivéreztetett önkormányzatok autonómiáját, független cselekvőképességét, el kell érni, hogy közvetlenül pályázhassanak az EU-s forrásokra, mert ez a kormány nem fog több pénzt kapni az EU-tól.

4. A víz már most is kincs, és egyre inkább az lesz. Sürgősen gondoskodni kell a mezőgazdaság és a lakosság vízellátásáról, elsősorban víztározók és csatornák kiépítésével egy erre a célra létrehozott nagyszabású keret felállításával, mert az éghajlatváltozás hazánkat, kiváltképp az Alföldet elsivatagosodással fenyegeti. Az éghajlatváltozásra történő alkalmazkodásra való felkészülésnek haladéktalanul meg kell kezdődnie a legmagasabb szinteken.

5. A magyar emberek életszínvonalbeli leszakadása a többi tagországhoz képest most is szembeötlő, ezért meg kell állítani az elszegényedést, az elvándorlást, a falvak kiürülését és a családok szétszakadását. Minden olyan EU-s kezdeményezést támogatunk, ami a bérfelzárkóztatást szolgálja, és ellenzünk minden olyat, ami azt hátráltatja.”

„A magyar embereknek belátható időn belül el kell érniük legalább az európai átlag életminőségét!”