Pártunk politikájának fő pillérei a konzervatív, jobboldali gondolkodás. Olyan Magyarországot akarunk, mely a tradíció, a normalitás és a józan ész pártján áll.

Fontosnak tartjuk az elődök tiszteletét és követését és annak tudomásul vételét, hogy minden emberi tevékenység az elődök munkájára épül. A mi feladatunk most az, hogy őseinket követve, konzervatív pártként újra felemeljük a zászlót, és magasba tartva mutassuk az utat egy normális és büszke európai Magyarország irányába.

Meghatározónak tartjuk a hagyományok tiszteletét és megőrzését nem csak formájukban, de tartalmukban is. Nemzeti hagyományaink és kultúránk erőt adnak a magyar embereknek, családoknak és közösségeknek, hogy felelősen döntsenek életükről és jövőjükről.

Hiszünk abban, hogy a keresztény európai út, amelyre őseink léptek, az egyetlen helyes út, ez felel meg a magyar népléleknek és karakternek.

Hagyományaink és jelképeink is együtt lélegeznek. Számunkra a Szent Korona a történelmi folytonosságot, tradíciót és az európai kereszténységhez való tartozást jelenti, míg a lyukas zászló és tisztelete a folytonosságot és a zsarnokság ellenében a szabadságért való harcot testesíti meg.

Választás előtt állunk: mi leszünk azok, akik elárulták a magyar történelem nagyjait, vagy azok, akik felemelt fejjel Európa felé fordulnak, mint tették azt Árpád-házi királyaink, törökverő hadvezéreink, Széchenyi, Deák, vagy akár 56-os hőseink

Társadalmi felfogásunk

A szülőföld, a haza, a család, a hagyományok iránti elkötelezettséget szembe állítjuk a minden kötelemtől elszakadó ember dicsőítésétől.

Hiszünk a férfi és a nő különbségeiben, de egyenlő fontosságában. A társadalom nagy egésze is közösségek számtalan hálózatából áll, ezek látható és számunkra legalapvetőbb képviselője a hagyományos család.

A földet nem elherdálható, kiszipolyozható tulajdonnak tekintjük, hanem fennmaradásunk zálogának, közösségeink éltető elemének.

Minden embert értéknek tartunk, ezért tiszteljük minden ember szabadságát, függetlenségét és meg vagyunk arról győződve, hogy képesek felelős döntést hozni. Hiszünk a konzervatív, teljesítményalapú társadalomban.

Semmi olyasmit nem fogadunk el, ami mások-akár élők, akár elhunytak-emberi méltóságát sértheti.

Elutasítjuk a világ megváltoztatására, a radikális váltásokra, a forradalmakra és puccsokra irányuló törekvéseket, mozgalmakat és ideológiákat.

Valljuk, hogy minden emberi tevékenység felelősséggel jár, különösen a tekintélyek felelőssége kiemelkedő.

Elfogadhatatlannak tartjuk a törvénysértéseket, egy normális országban a törvény előtt mindenki egyenlő, a bűnösök pedig politikai hovatartozástól függetlenül megfizetnek tetteikért

Elutasítjuk az állam mindenhatóságát, kizárólag szabad és független emberek alkothatnak demokratikus társadalmat.

Azt tartjuk célravezetőnek, helyesnek és igazságosnak, ha a közösségeknek a saját ügyeikben döntési joguk van, így az erős önkormányzatiságot támogatjuk a túlközpontosított állammal szemben és lehetőséget kell biztosítani az önszerveződésre, közösségek szerveződésére, megteremtve ezzel az erős civil társadalmat Magyarországon.

Hitünk a normális Magyarország szebb jövőjében

Hazánkat egyre mélyülő válságba sodorta a kormány elmúlt tíz éves önző és hozzá nem értő politikája. A válság egyre mélyül és tovább fog mélyülni. Évtized óta nem tapasztalt vágtató infláció, elszegényedés, egekbe szökő államadósság mellett várható, hogy vállalkozások nagy számban fognak tönkre menni és magyarok tömegei fognak az utcára kerülni.

Gazdaságpolitikánkban kiállunk a magyar vállalkozók és a magyar innováció mellett. Elutasítjuk a szükségtelen állami beavatkozásokat, a különadók miatt kiszámíthatatlanná tett adórendszert, az állam által kiválasztott, kiváltságossá tett multinacionális cégnek juttatott különleges jogokat és támogatásokat. Ezzel szemben kiszámítható, a gazdasági szereplők önkéntes együttműködésén alapuló gazdasági modellt tartunk üdvösnek Magyarország számára.

Alapjognak tekintjük a kiváló minőségű oktatást és egészségügyet, valamint azt, hogy minden magyar emberhez méltó körülmények között élhessen fedéllel a feje felett egészséges környezetben.

Hiszünk egy szebb magyar jövőben:

  • ahol minden magyar ember érték,
  • ahol van jövője a fiataloknak,
  • ahol a lét, jog és fizikai biztonság alapvető érték,
  • ahol a tisztességes munka tisztességes megélhetést biztosít,
  • ahol az öregkor nem fűtetlen lakást és éhezést jelent,
  • ahol mindenki európai szintű egészségügyi ellátáshoz juthat,
  • ahol egyenlő eséllyel kaphatnak tisztességes oktatást gyermekeink, amelyben tanáraik az oktatással és nem bérküzdelemmel foglalkoznak,
  • ahol nem oligarchák osztják fel egymás között a nemzeti vagyont és az uniós forrásokat,
  • ahol nem kínai, orosz és más külföldi érdekek az elsődlegesek, hanem a magyar emberek érdekei vannak a középpontban.