A Jobbik-Konzervatívok köszönti a Szentatyát Magyarországon!

Ahogyan Gyöngyösi Márton fogalmazott, a Szentatya mindig oda megy, ahol a legnagyobb szükség van rá. A magyar nemzetnek – hívőknek és nem hívőknek is – biztos alapot ad embersége és tanításai.

A Jobbik-Konzervatívok közéleti tevékenységeiben iránymutatónak tekinti Ferenc pápa társadalmi tanítását. Ennek szellemében nem téveszti szem elől, hogy politikai tevékenységének célja mindenkor a közjó szolgálata; törekszik a köz javára gyakorolni az igazságosságot, tagjai mindent elkövetnek, hogy a szolidaritás ismét alapvető politikai értékké váljon Magyarországon.

A politikai életben, amint lehetőségünk nyílik rá, helyreállítjuk a jogállamot Magyarországon; felszámoljuk a politikai korrupciót, amely egyszerre árulta el az erkölcs alapelveit és a társadalmi igazságosság normáit, aláásta a közintézmények iránti bizalmat, mert azokat a kormányon lévők kiszolgálására használja fel; ismét a közjó szolgálatába állítjuk a hírközlést, amelynek az igazság, a szabadság, az igazságosság és a szolidaritás alapján kell működnie.

A Jobbik-Konzervatívok tagjai a nemzetközi életben mindent az emberiség családjának egységéért, az igazságosságon alapuló békéért, a teremtett világ védelmében tesznek, hogy az Isten teremtette földi javakat az emberiség az igazságosság és a szeretet követelményei szerint hasznosítsa.

Szeretnénk idézni Ferenc pápa mindig aktuális tanítását. Gondolatai a Jobbik-Konzervatívok szellemi táplálékát jelentik a mindennapi – egy normális Magyarország megteremtéséért vívott – küzdelmünkben:

„Vannak olyan népszerű vezetők, akik képesek értelmezni a nép gondolkodását, kulturális dinamikáját és a társadalom nagy törekvéseit. Egyesítő és irányító szolgálatuk tartós növekedési és átalakulási folyamat alapja lehet, amely magában foglalja azt a hajlandóságot is, hogy a közjó érdekében utat engedjenek másoknak. Ez a szolgálat azonban számító populizmussá fajul, ha valaki az adott nép kultúráját bármely ideológia jegyében, kizárólag saját céljai és hatalom megtartása érdekében politikai célokra használja. Vagy ha a népesség bizonyos rétegeinek legalacsonyabb rendű és legönzőbb hajlamait kiszolgálva keresi a népszerűséget. A helyzet még súlyosabb, ha akár durvább, akár kifinomult módszerekkel az intézményeket és a jogrendet is elbitorolja.”