Gyöngyösi Márton nyílt levele az '56-os szervezetek vezetőihez!

Tisztelt Elnökség!

1956-ban Magyarország neve az egész szabad világ szemében a bátorság és a szabadságvágy fogalmával fonódott össze. Noha forradalmunkat a szovjetek és hazai csatlósaik katonai erővel leverték, a résztvevők ellen hajtóvadászatok indultak, és a szocialista országokban még emléküket is megpróbálták eltörölni, az 1956-os magyar forradalom vált azzá az eseménnyé, amelyről a magyarságot mind az öt kontinensen ismerik.

Joggal remélhettük a rendszerváltás idején, hogy a szocialista rendszerek bukása és a Szovjetunió összeomlása után immár mindenki számára megismerhetővé válnak a magyar forradalom eseményei, a szabadságharcosok pedig végre itthon is megkapják majd a nekik járó tiszteletet. Joggal remélhettük azt is, hogy a Szovjetunió jogutódjaként Oroszország vállalja az erkölcsi felelősséget a forradalom vérbe fojtásáért, és megtörténik részükről az a bocsánatkérés, amely a megbékélés és az események közös feldolgozásának első számú feltétele.

Örömmel láthattuk az 1990-es években, hogy a szocialista rendszerek bűneinek, köztük a Szovjetunió történelmi felelősségének, objektív kiértékelése valamennyi volt szocialista országban megkezdődött. Ez a folyamat fordult a visszájára akkor, amikor Oroszország az elmúlt években egyre nyíltabban kezdte ismét felvállalni a Szovjetunió örökségét mind bel-, mind pedig külpolitikájában.

Ennek a sajnálatos folyamatnak a része volt az, amikor Oroszország külügyminisztériuma 2021 decemberében nyílt levélben azzal fordult az Amerikai Egyesült Államokhoz és a NATO-hoz, hogy engedjék meg számukra érdekszférájuk újbóli kiterjesztését a közép-európai országokra. Ennek a folyamatnak a része az a véres és pusztító háború is, amelyet Oroszország Ukrajna ellen indított, és a szovjet múltra hivatkozó jelszavakkal próbál meg közvéleménye előtt alátámasztani. És ennek a folyamatnak a része az, amikor a korábbi orosz politikával szembemenve, a szocializmus hazugságait ismét elővéve az orosz állami történelemkönyvekben az 1956-os forradalom résztvevőit ismét az amerikaiak által felbujtott fasisztáknak nevezik – éppen úgy, ahogy tették azt a Szovjetunió idején.

Természetesen az 1956-os szervezeteknek érthető módon nem feladata az, hogy politikai kérdésekben állást foglaljanak vagy külpolitikai értékeléseket adjanak közre. Ám minden 1956-os szervezetnek kiemelt társadalmi felelőssége, hogy a forradalom emlékét ápolja, annak örökségét a közélet számára bemutassa és képviselje, valamint hogy a forradalomban részt vevő egykori szabadságharcosok érdekeiért kiálljon. Ennek a rendkívül fontos feladatnak pedig az is része, hogy az 1956-osokat képviselő szervezetek ne csak emlékezzenek, de emlékeztessenek is a forradalom céljaira, eseményeire, és a szabadságharcosok céljaira.

Éppen ezért vártam volna azt, hogy ha már a magyar kormány politikai okokból nem is mer tiltakozni az 1956 örökségét meghamisító és meghazudtoló orosz történelemhamisítás ellen, akkor a szabadságharcosokat képviselő szervezetek majd megteszik ezt, és felszólalnak a forradalom és az abban részt vevők nevében és érdekében.

Csalódottan láttam, hogy mindez a mai napig nem történt meg, az okokat illetően pedig csak találgatni tudok. Őszintén bízom benne, hogy a hallgatás oka mindössze az 1956-os egyesületek céljait és módszereit illető félreértés, nem pedig olyan politikai számítás, amely rendkívül méltatlan volna annak a forradalomnak az örökségéhez, amelynek során egyszerű fiatalok szálltak szembe a világ egyik legerősebb hadseregével a szabadság és a hazaszeretet nevében. Bízom egyúttal abban is, hogy ahogyan azt a nyugati világban minden, az elnyomó rezsimek áldozatait képviselő szervezet is teszi, a továbbiakban Önök sem érik be azzal, hogy pusztán passzívan emlékeznek az eseményekre, hanem a forradalom eszmeiségét éltetve felvállalják a demokratikus közélet őrének szerepét, és a jövőben határozottan kiállnak minden olyan véleménnyel szemben, amely 1956 emlékét sérti, történéseit pedig meghamisítja.

Ebben rám és pártomra, az 1956-os forradalom örökségét vállaló, és a Pongrátz Gergelytől kapott lyukas zászlót a mai napig tisztelet Jobbik-Konzervatívokra mindig számíthatnak.

Tisztelettel:

Gyöngyösi Márton